Rapport Sint onderstreept noodzaak tot besluitvorming toekomst jeugdzorg

Het rapport van de ‘Stuurgroep maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet’ van de Commissie Sint onderstreept de noodzaak tot stevige politieke besluiten over de toekomst van jeugdhulp en jeugdbescherming en bijbehorende financiering. Dat vinden de jeugdbranches verenigd in de BGZJ. Ze willen dat een nieuwe regering van jeugdzorg een topprioriteit maakt en samen met alle betrokken partijen aan de slag gaat.

De BGZJ herkent veel van de grondige analyse van de Commissie Sint. Uit het rapport blijkt dat er voor de complexe problematiek binnen de jeugdzorg zowel op financieel als inhoudelijk vlak grote uitdagingen liggen, die bij ongewijzigd beleid en wetgeving onvoldoende kunnen worden opgepakt. De jeugdbranches onderschrijven dat fundamentele keuzes nodig zijn om de kwaliteit van het voorzieningenniveau op en de beheersbaarheid van de uitgaven op peil te houden.

Het rapport onderstreept de noodzaak tot een fundamentele herbezinning van de jeugdwet, ten aanzien van de reikwijdte, de beleidsvrijheid en het niveau van uitvoering. De BGZJ ziet dat als erkenning voor de zorgen die ze de afgelopen jaren steeds geuit heeft.  De branches willen dat de herbezinning nu hoog op de politieke agenda komt te staan. De in het rapport geadviseerde ‘ontwikkelagenda’ en ‘veranderstrategie’ moeten tot stand komen met jongeren, ouders, professionals en zorgorganisaties. Volgens de BGZJ kan echte verandering alleen in samenspraak met alle betrokken partijen tot stand worden gebracht.


Deel deze pagina: