Rijk en gemeenten presenteren toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Vorige week is het scenario voor de toekomstige jeugdbeschermingsketen naar de Tweede Kamer gestuurd. In het scenario hebben de ministeries van VWS en J&V en de VNG, met input van diverse partijen, beschreven hoe volgens hen de kind- en gezinsbescherming over vijf tot tien jaar georganiseerd zou moeten zijn. Het scenario is nog geen uitgewerkt plan en er staan nog vragen open. Sigrid van de Poel (Jeugdbescherming Regio Amsterdam) en Astrid Rotering (Jeugdbescherming west) waren betrokken bij de totstandkoming. Rotering: “Het is een gedurfd en revolutionair toekomstscenario dat antwoord geeft op de vraagstukken die we nu hebben binnen de jeugdbescherming. We gaan graag in gesprek met de leden van Jeugdzorg Nederland over wat er voor nodig is om dit te laten slagen.”

Het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is opgesteld in opdracht van de ministeries van VWS en JenV en de VNG. “Het is voor het kind, de ouders en de professionals belangrijk om de jeugdbescherming slimmer en effectiever te organiseren, als onderdeel van een brede, gezinsgerichte aanpak”, zo schrijven de bewindspersonen in een begeleidende brief aan de Tweede Kamer. Het toekomstscenario gaat uit van “de leidende principes: gezinsgericht, eenvoudig, transparant, met rechtswaarborgen omkleed en gericht op voortdurend leren en zichtbaar verbeteren.”

Herziening jeugdbeschermingsketen nodig

Jeugdzorg Nederland staat achter het idee om de keten fundamenteel anders vorm te geven en pleitte al eerder voor een herziening van de jeugdbeschermingsketen. “Jeugdbescherming is een te lange keten die kinderen te lang op hulp laat wachten. Hef enkele instanties op”, schreef bestuurslid Astrid Rotering in NRC. Onlangs vroeg Astrid Rotering samen met collega-bestuurslid Arina Kruithof opnieuw aandacht voor het (hele) jeugdzorgstelsel in de Volkskrant. Het nu gepresenteerde scenario schetst een toekomstbeeld en is nog geen uitgewerkt plan. “Hoewel de urgentie onmiskenbaar groot is, zijn er ook dilemma’s en uitwerkingsvragen”, schrijven de bewindspersonen aan de Tweede Kamer. Via een internetconsultatie worden alle relevante partijen gevraagd om mee te denken. Jeugdzorg Nederland zal daar na bespreking met de aangesloten jeugdzorgorganisaties, gebruik van maken.


Deel deze pagina: