Sint Nicolaas: geef de jeugdzorg kleur!

Net als voorgaande jaren heeft Sint Nicolaas een cadeautje voor de wethouders Jeugd meegenomen: een vierkleurenpotlood. In het begeleidende gedicht complimenteert hij de gemeenten met wat er bereikt is de afgelopen jaren en geeft hij ze nog een boodschap mee voor het komend jaar…

Utrecht, 5 december 2017

Beste wethouder Jeugd,

Het doet Sint deugd, dat bij de regionale samenwerkingsverbanden,
de continuïteit van de zorg voor jeugd, is geborgd in veilige handen.

Hij moet echter ook constateren: er is nog wel wat verder te leren.
Als het kabinet in 2018 de Jeugdwet gaat evalueren,

dan zal het vast ook concluderen,
dat de aanbestedingswaanzin echt moet keren.

We moeten de zorg veranderen, niet tegen maar met elkaar, en met afspraken voor een paar jaar.

We kunnen door samen te werken,
de hulp aan onze jongeren echt versterken.

De gewenste transformatie moet nog groeien,
en dáár wil Sint zich even mee bemoeien.

Specialistisch of juist integraal,
Sint kent het jargon al helemaal.

Het potlood bij dit gedicht, met al z’n kleuren,
staat symbool voor wat er moet gebeuren.

Herkenbare kleuren die passen bij een specialiteit,
maar samen in één potlood: dat staat voor integraliteit.

De zorg voor jeugd omvat ontzettend veel,
van jeugdbescherming, jeugd-GGZ tot residentieel.

Van ambulant, pleegzorg, gezinshuis tot de JeugdzorgPlus,
de zorg voor onze kwetsbare jeugd is en blijft een grote klus.

Het potlood verwijst ook naar dat ene moment,
waarvan u als wethouder afhankelijk bent.

In maart 2018 stemmen uw inwoners voor een nieuwe raad,
behalve in herindelingsgemeenten, daar weet men al hoe het ervoor staat.

Sint hoopt dat de kiezers ook naar de plannen met de jeugdzorg kijken,
en dat de verkiezingsdebatten het palet aan vernieuwende initiatieven zullen verrijken.

Sint neemt graag een schot voor de boeg, aan ‘input uit het veld’ heb je immers nooit genoeg.

Hij heeft daarom een boodschap aan raad, bestuur en beleidsadviseur:
Denk aan de kinderen en geef de jeugdzorg kleur!

Hartelijke groet,

Sint Nicolaas


Deel deze pagina: