Stabilisatie pleegzorg in 2020

In 2020 hebben 17.312 pleeggezinnen zich ingezet voor de opvang van 23.093 jeugdigen. Op 31 december 2020 woonden 19.097 jeugdigen bij pleegouders. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met vorig jaar. Het aantal jeugdigen dat wacht op een plaatsing bij pleegouders is met 10% afgenomen, al blijft met name het aantal jeugdigen dat wacht op deeltijdpleegzorg aanhoudend hoog. Deze cijfers komen uit de Factsheet Pleegzorg 2020 van Pleegzorg Nederland, onderdeel van de brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland.

Kansen deeltijdpleegzorg onvoldoende benut

Ondanks de afname van de wachtlijst, wachtten op 31 december 2020 nog 869 jeugdigen op pleegzorg. Ongeveer de helft van de jeugdigen die wachtten is aangemeld voor deeltijdpleegzorg, meestal voor de weekeinden. John Goessens, voorzitter Landelijk Overleg Pleegzorgaanbieders: ‘Weekendpleegzorg is bij uitstek geschikt om ouders te ondersteunen en te borgen dat een jeugdige thuis kan blijven wonen. Met de transformatie van de jeugdhulp komt deeltijdpleegzorg sneller in beeld, maar het financiële fundament hiervoor is in veel regio’s zwak. Het tarief dat gemeenten betalen voor deeltijdpleegzorg schiet tekort als het gaat om zaken als de werving van pleegouders of de begeleiding van de ouders en de pleegouders.’

Onlinebijeenkomsten voorzien in behoefte aspirant pleegouders

In 2020 hebben 9.464 mensen informatie over pleegzorg aangevraagd en zijn 2.647 nieuwe pleegouders geaccepteerd. Er is sprake van een lichte afname van het aantal nieuwe pleegouders. Door de coronamaatregelen, waaronder de lockdown, konden een groot deel van het jaar geen fysieke informatie- en voorbereidingsbijeenkomsten worden aangeboden. John Goessens: ‘Alle activiteiten voor de werving, voorbereiding en screening van aspirant pleegouders kwamen in maart vorig jaar stil te liggen waardoor we onze werkwijze moesten aanpassen. Dat heeft tijd gekost. In de loop van 2020 zijn we gestart met onlinebijeenkomsten voor aspirant pleegouders. Die worden goed bezocht en sluiten aan bij de behoeften en vragen van aspirant pleegouders. Hierin hebben we veel geleerd en de online-bijeenkomsten zullen zeker deel uit blijven maken van de werving en voorbereiding van nieuwe pleegouders.’

Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp en wordt geboden door jeugd- en opvoedhulp­organisaties die lid zijn van Jeugdzorg Nederland.

 


Deel deze pagina: