Stoppen met vermijdbaar tijdschrijven

Tijdschrijven blijkt de grootste ergernis te zijn onder jeugdzorgwerkers als het gaat om overbodige administratieve handelingen. Tijdens de landelijke ‘schrapweek’ in februari van dit jaar hebben Jeugdzorg Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en vakbond FNV (mede namens CNV) onder leiding van de speciaal adviseur administratieve lasten Rita Verdonk, afgesproken dat de vijf partijen alles in het werk gaan stellen om te stoppen met vermijdbaar tijdschrijven in de jeugdzorg. Daarmee moeten de administratieve lasten voor werknemers, werkgevers en gemeenten worden teruggedrongen. De afspraken zijn nu uitgewerkt in een convenant, dat op donderdag 11 juni a.s. door de partijen ondertekend wordt.

In het convenant spreken Jeugdzorg Nederland, gemeenten, VWS en de vakbonden af dat in nieuwe contracten en de volgende CAO Jeugdzorg (2021) geen verplichting tot vermijdbaar tijdschrijven meer wordt opgenomen. Verder zal een aantal gemeenten en aanbieders nog dit jaar aan de slag gaan met het in praktijk brengen van de afspraken, zodat goede voorbeelden van stoppen met tijdschrijven gedeeld kunnen worden. VWS, VNG en Jeugdzorg Nederland starten daarnaast een project om te komen tot een vereenvoudiging van de productcodes met normeringen. Alle partijen hopen dat met deze stappen de administratieve lasten in het jeugdveld stevig verminderd kunnen worden, zodat de professionals weer toe gaan komen aan hun eigenlijke werk, de zorg voor jeugdigen. Om regeldruk te verminderen, is vertrouwen in de professional noodzakelijk. Alleen dan komen zij weer toe aan zorg verlenen.

Niet ver genoeg

De leden van Jeugdzorg Nederland hebben eerder met een duidelijke meerderheid ingestemd met het convenant stoppen met tijdschrijven voor jeugd- en opvoedhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering, maar gaven daarbij aan dat de afspraken niet ver genoeg gaan. Ze vragen daarbij nadrukkelijk ook aandacht voor het bredere probleem van de administratieve lasten. Tijdschrijven is slechts één van de uitingsvormen daarvan. Jeugdzorg Nederland-voorzitter Hans Spigt: ‘We vinden dat er echt vervolgstappen nodig zijn. De hoeveelheid verschillende contracten met zorgaanbieders en de soorten contracten die soms sterk van elkaar kunnen afwijken, blijven een uitdaging om tot minder administratieve lasten te komen. Jeugdzorg Nederland wil graag met alle betrokken partijen op zoek naar een nieuw verantwoordingsysteem, met minimale administratieve lasten voor jeugdzorgwerkers. Met dit convenant zetten we een eerste stap, maar er is veel meer nodig.


Deel deze pagina: