Subsidie passend instrument voor bekostiging jeugdbescherming

De Jeugdwet biedt gemeenten de mogelijkheid om gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering te bekostigen op basis van subsidie.  Dat blijkt uit een onderzoek van de Rebelgroup in opdracht van de demissionair staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Subsidie boven aanbesteden

Jeugdzorg Nederland hecht aan meer stabiliteit en continuïteit in de sector en pleit daarom voor subsidie boven aanbesteden. Dat past volgens Jeugdzorg Nederland bij het zeer specifieke krachtenveld waar de GI’s zich in bevinden. Het ontwikkelen van innovatiekracht is een meerjarig proces op basis van wederzijds commitment en financiële zekerheid. Subsidiëren biedt daarvoor de noodzakelijke duidelijkheid en stabiliteit, maar ook keuzevrijheid op basis van kwaliteit. Dat ziet ook de VNG die daarom adviseert om de subsidievariant te hanteren; de overgrote meerderheid van de gemeenten heeft al aangegeven  daarin mee te gaan.

Onderzoek naar kostprijzen

In vervolg op het rapport van de Rebelgroup, zal Jeugdzorg Nederland verder, samen met de VNG en met ondersteuning van VenJ, onderzoek laten uitvoeren om tot faire kostprijzen te komen die gemeenten aan hun bekostiging van jeugdbescherming en jeugdreclassering ten grondslag kunnen leggen.

 


Deel deze pagina: