TSJ: Geen garantie continuïteit jeugdzorg

De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) presenteerde op 22 september 2014 een tussenadvies over de zorgcontinuïteit bij de transitie van de jeugdzorg. Driekwart van de zorgaanbieders verwacht niet voldoende budget te hebben om de zorg in 2015 te kunnen garanderen, zo blijkt uit het onderzoek van de TSJ.

Dit komt overeen met de uitkomst van de peiling die Jeugdzorg Nederland in augustus hield. In tv-programma Nieuwsuur  gaf TSJ-voorzitter Leonard Geluk een toelichting op het advies van de TSJ. In een brief aan staatssecretaris Van Rijn schetst de TSJ de huidige stand van zaken rond de inkoop van en duidelijkheid over de budgetten voor 2015 bij jeugdzorgorganisaties. Ook komen risico’s, zorgpunten en oplossingsrichtingen aan de orde. De zorgcontinuïteit is in gevaar en dat kan volgens Geluk verstrekkende gevolgen hebben. De bevindingen van de TSJ sluiten aan bij het beeld dat Jeugdzorg Nederland heeft van de stand van zaken in het land. Op 24 september vergadert de Tweede Kamer over de voortgang van de stelselherziening jeugd.

Meer informatie:
Briefadvies TSJ 
– Rapportage inventarisatie, bijlage bij TSJ briefadvies 
Uitzending Nieuwsuur 


Deel deze pagina: