Tweede Kamer: jeugdhulp tot 23 jaar

In de Miljoenennota en begrotingen geen nieuws over jeugdzorg. Ten onrechte, vinden Jeugdzorg Nederland, VNG en G40. Zij maken zich zorgen over het uitblijven van extra middelen voor het sociaal domein. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op 19 en 21 september 2018 in de Tweede Kamer ging het wel over jeugdzorg. De Tweede Kamer nam een motie aan die de regering oproept om in te gaan op de vraag wat gemeenten nodig hebben om jeugdhulp tot 23 jaar te bieden.

Miljoenennota: geen extra geld

In de Miljoenennota voor 2019 is geen extra geld gereserveerd voor jeugdzorg. “Er zijn grote ambities voor de jeugdzorg. Dat bleek al uit het brede actieprogramma ‘Zorg voor de Jeugd’ en de eerder dit jaar gepresenteerde actieplannen. In alle stukken lezen we mooie woorden, maar als het gaat om de bijbehorende financiële middelen, blijven we zitten met de vraag: hoe dan?”, aldus Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland.

VNG en G40: investeren in sociaal domein

Ook de VNG en de G40 reageerden teleurgesteld op dit deel van de Miljoenennota. Volgens VNG-voorzitter Jan van Zanen investeert het kabinet minder dan was voorgenomen. Hij vindt dat teleurstellend ‘omdat dat weer een negatief effect op de gemeentefinanciën geeft, terwijl we nog kampen met forse tekorten uit het verleden. En uiteindelijk raakt dat de inwoners weer.’ De G40, het netwerk van 40 (middel)grote steden, stelt dat het kabinet moet investeren in het sociaal domein omdat teveel steden flinke tekorten hebben op ouderenzorg, jeugd en werk en inkomen. De stijging van het Gemeentefonds is niet toereikend voor deze tekorten, aldus de G40.

Algemene Politieke Beschouwingen

Tijdens het debat van de Tweede Kamer met premier Rutte over de plannen voor 2019 spraken de politieke partijen wél over jeugdzorg. Met name GroenLinks en PvdA noemden extra inzet op jeugdzorg (naast extra wijkagenten, extra schuldhulpverlening en andere sociale maatregelen) als beter werkend alternatief voor de door de VVD voorgestelde aanpak van probleemwijken. Ook in het debat over de afschaffing van de dividendbelasting werd jeugdzorg genoemd als sector waar het geld beter aan besteed kan worden, naast de politie en het onderwijs.

Jeugdhulpplicht tot 23 jaar

De Tweede Kamer sprak ook over jeugdzorg tot 23 jaar. In de Jeugdwet is geregeld dat  jeugdigen van 18 tot 23 jaar in aanmerking blijven komen voor jeugdhulp wanneer dat voor hen noodzakelijk is, maar de Tweede Kamer constateert dat de jeugdhulp in de praktijk vaak stopt zodra  een jongere 18 jaar is geworden. Zorg en ondersteuning moet volgens de parlementariërs altijd gericht zijn op wat een jongere nodig heeft, ook als iemand ouder dan 18 jaar is. Dit najaar komt het kabinet met een reactie op het advies over (de verhoging van de) leeftijdsgrenzen van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. De Tweede Kamer diende daarom een motie in waarin de regering wordt verzocht ‘om bij deze reactie specifiek in te gaan op de vraag wat gemeenten nodig hebben om de wettelijk geregelde verplichtingen tot het verlenen van jeugdhulp tot 23 jaar na te komen en de budgettaire consequenties daarvan en de Kamer hierover te infomeren’. De motie werd met steun van vrijwel de gehele Tweede Kamer aangenomen.

Begroting jeugdzorg: 12 november

Op 12 november 2018 debatteert de Tweede Kamer verder met de ministers De Jonge (VWS) en Dekker (J&V) over de jeugd-onderwerpen uit hun begrotingen.


Deel deze pagina: