Tweede Kamer: uniforme verantwoording

Op 2 juli 2015 nam de Tweede Kamer de motie Voortman/Ypma aan. Deze motie roept de regering op om in overleg met de VNG te komen tot een uniforme standaard voor de verantwoordingsinformatie die gemeenten van zorgaanbieders vragen. Staatssecretaris Van Rijn maakte twee kanttekeningen bij deze motie: er moet ruimte blijven voor gemeenten en het zal tijd kosten.

Op de laatste dag voor het zomerreces van de Tweede Kamer stond het VAO Decentralisatie Jeugdzorg op de agenda. Dit VAO is een vervolg op het AO Decentralisatie Jeugdzorg van 29 april 2015. Er werden meerdere moties ingediend, maar daar werd er maar één van aangenomen door de Tweede Kamer.

De aangenomen motie Voortman/Ypma verzoekt de regering in overleg met de VNG te komen tot een uniforme standaard voor de verantwoordingsinformatie op basis van outcome die gemeenten vragen van gecontracteerde zorgaanbieders, teneinde de administratieve lasten voor zorgaanbieders zo veel mogelijk te beperken.

In zijn reactie plaatste staatssecretaris Van Rijn twee kanttekeningen bij de motie. De eerste gaat over de mate van uniformiteit die mogelijk is. Van Rijn: “Ik weet niet of het voor alle gemeenten uniform kan zijn. Voor een deel is het namelijk gekoppeld aan de contracten die gemeenten hebben gesloten. Ik wil het wel zo veel mogelijk uniform doen. Dat is het streven, maar we moeten enige ruimte aan de gemeenten laten en bekijken of er redenen zijn voor gemeenten en zorgaanbieders om specifieke afspraken te maken.

De tweede kanttekening van staatssecretaris Van Rijn: “In de wet staat al dat dit op basis van outcome moet gebeuren. Daar zijn we ook voor. Het zal echter wel even tijd kosten, ook voor gemeenten.

Uit de overige moties die werden ingediend, blijkt dat diverse Tweede Kamerleden zich zorgen maken over de professionaliteit en expertise in de wijkteams, over de ontwikkeling van het jeugdzorgbudget, over het ontbreken van landelijke informatie over wachtlijsten, over de zorg voor jongeren die net over grens wonen maar in Nederland naar school gaan en over het beschikbare budget voor medisch specialistische jeugdhulp. Deze moties behaalden echter geen meerderheid.

Op 10 september 2015 staat het volgende AO Decentralisatie Jeugdhulp op de agenda van de Tweede Kamer.

 


Deel deze pagina: