Tweede Kamer: zorgen over inkoop jeugdhulp

De Tweede Kamer is bezorgd over de achterblijvende inkoop van jeugdhulp door gemeenten. Meerdere partijen vinden dat staatssecretaris Van Rijn in moet grijpen, zeker bij gemeenten waar nu al duidelijk is dat ze nieuwe deadline van 1 december niet zullen halen. Dat bleek maandag 3 november tijdens de begrotingsbehandeling Jeugdzorg in de Tweede Kamer.

Tweede Kamerleden toonden zich verbaasd en bezorgd over het uitblijven van de inkoopcontracten en de aanhoudende onduidelijkheid over budgetten, aantallen en andere cijfers. Er ontstond af en toe irritatie over onduidelijke antwoorden. De Tweede Kamer drukte de bewindspersonen op het hart om daadkracht te tonen en in te grijpen waar dat nodig is.

Waarschuwing voor 268 gemeenten
Vrijdag informeerden Van Rijn en Teeven  de Tweede Kamer over de monitor van de VNG waaruit bleek dat ruim de helft van de gemeenten de inkoopdeadline van 1 november niet heeft gehaald. Een groot aantal Kamerleden had kritiek op het verschuiven van deze deadline naar 1 december. Tijdens het debat vertelde staatssecretaris Teeven dat 268 gemeenten deze week nog een waarschuwingsbrief ontvangen omdat ze de inkoopcontracten niet rond hebben. De Tweede Kamer reageerde verbaasd op dit aantal, want dit betreft 66 % van alle gemeenten: een hoger percentage dan in de VNG-monitor van vrijdag.

Verscherpt regime
De 268 gemeenten die nog niet alle inkoopcontracten gesloten hebben, krijgen te maken met  verscherpt regime door het kabinet. Deze gemeenten moeten reageren op de brief die deze week op de mat valt. Als ze verwachten de contracten uiterlijk half november rond te hebben, volstaat een schriftelijke bevestiging aan de staatssecretarissen. Gemeenten die verwachten tussen 15 november en 1 december de contracten te sluiten, moeten een stappenplan aan het rijk voorleggen. De nieuwe uiterste deadline is 1 december: als er dan geen contract is gesloten, gaat het rijk over tot indeplaatsstelling: het rijk sluit dan contracten namens de gemeente. De indeplaatsstelling kan, vanwege wettelijke termijnen, dan op 17 december in werking treden.

Garantstelling
In hun kritiek waren veel fracties eensgezind, maar over de oplossingsrichtingen verschillen de meningen. Het CDA vindt dat het kabinet garant moet staan voor gemeenten die, buiten hun schuld om, in financiële problemen komen door zorggarantie te bieden aan mensen die nu al een indicatie hebben. SP en GroenLinks vinden dat er een rijksgarantstelling voor zorginstellingen moet komen. D66 eist een toezegging van het kabinet dat voor de meicirculaire 2015 in kaart wordt gebracht of er bij gemeenten reële tekorten bestaan door de autonome groei in de jeugdzorg over 2013 en 2014, de onduidelijkheid over het woonplaatsbeginsel en andere beleidswijzigingen.  Op 11 november 2014 stemt de Tweede Kamer over alle moties die tijdens de begrotingsbehandeling werden ingediend.

Meer informatie:
– Woordelijk verslag debat Tweede Kamer
Binnenlands Bestuur: Kamer maant Van Rijn tot actie rond jeugdzorg
Tweede Kamer: Begroting draait om jeugdzorgdecentralisatie
Twitterverslag van debat in Tweede Kamer
NOS: Zorgen bij ouders om jeugdzorg
– NRC: De inkoop jeugdzorg is te laat, logisch 
Jeugdzorg Nederland: Geen contracten, continuïteit van zorg in gevaar
– 
Overzicht van de ingediende moties (onder punt 11) 

 

 


Deel deze pagina: