Vaccinatie jeugdzorgmedewerkers

Jeugdzorg Nederland ontvangt veel vragen over de vaccinatie van jeugdzorgmedewerkers, ook van niet-leden, die wij helaas niet allemaal kunnen beantwoorden. De jeugdzorg valt onder de doelgroep ‘alle overige zorgmedewerkers’, die vanaf april aan de beurt komt voor vaccinatie. Bij andere zorgdoelgroepen, die als eerste aan de beurt zijn, hebben de brancheorganisaties een belangrijke rol gekregen in de informatiestroom naar de aanbieders (leden en niet-leden). Voor de zorgdoelgroepen die later aan de beurt zijn, moeten alle afspraken nog gemaakt worden. Vragen over het proces van het vaccineren, over uitnodigingen en over uw rol als organisatie kunnen wij helaas nog niet beantwoorden. Zodra er wel meer duidelijkheid is over de informatievoorziening rond de vaccinatie van medewerkers in de jeugdzorg zullen wij die informatie publiceren op www.jeugdzorgnederland.nl

De ‘roadmap vaccinatiestrategie’ van de Rijksoverheid bevat de planning voor de vaccinaties over de verschillende doelgroepen. De jeugdzorg valt onder de doelgroep ‘alle overige zorgmedewerkers’: deze groep komt vanaf april aan de beurt voor vaccinatie. Bij de zorgdoelgroepen die als eerste aan de beurt zijn, hebben de brancheorganisaties een belangrijke rol gekregen in de informatiestroom naar de aanbieders. De gekozen weg via de branches is landelijk onderwerp van gesprek en geen automatisme, zeker omdat Jeugdzorg Nederland de branchevereniging voor circa 100 (met name grote) organisaties is, maar er in de sector duizenden aanbieders actief zijn, waaronder vele kleine. Afspraken over de communicatie rond de vaccinatie van jeugdzorg-medewerkers moeten dus nog gemaakt worden. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zal Jeugdzorg Nederland deze informatie delen via de website www.jeugdzorgnederland.nl.

In verschillende publicaties worden zorgaanbieders naar de brancheorganisaties verwezen. Die verwijzing is op dit moment dus alleen van toepassing op de zorgdoelgroepen die als eerste aan de beurt zijn. Er is nog geen informatie beschikbaar over de wijze waarop de uitnodigingspakketten voor de jeugdzorgorganisaties verspreid zullen worden. Zolang hier nog geen duidelijkheid over is, heeft het ook geen zin om als niet-lid van Jeugdzorg Nederland hierover contact met Jeugdzorg Nederland op te nemen. Wij raden u aan om de websites van de Rijksoverheid en het RIVM in de gaten te houden en bij algemene vragen te bellen met het publieksinformatienummer 0800 – 1351 (tussen 08:00 en 20:00 u).


Deel deze pagina: