Vaccinatie jeugdzorgmedewerkers

De afgelopen maanden is er veel gewijzigd in de vaccinatiestrategie. Inmiddels is duidelijk dat de groep ‘overige zorgmedewerkers’ gelijk getrokken wordt met ‘de rest van Nederland (18-60 jaar)’ en dat iedereen uit deze groep (waaronder de jeugdzorgmedewerkers) persoonlijk uitgenodigd zal worden voor een vaccinatie.

Wij hebben op verschillende manieren aandacht gevraagd voor jeugdzorgprofessionals en gevraagd hen voorrang te geven op de leeftijdsgroepen, maar het ministerie acht dat gezien de grote hoeveelheid vaccins niet nodig en heeft aan onze oproepen helaas geen gehoor gegeven. Er is gekozen om de groep ‘overige zorgmedewerkers’ niet meer via hun werkgevers te benaderen, maar persoonlijk uit te nodigen tegelijk met ‘de rest van Nederland’.

Dit betekent dat iedereen op basis van zijn leeftijd (of eventueel eerder voor mensen met een medisch risico) uitgenodigd wordt door de GGD/RIVM. Werkgevers zullen hier geen rol meer in spelen. Wij zullen als branchevereniging dus geen ‘go’ meer ontvangen of uitnodigingspakketten versturen, zoals eerder werd verwacht.

Meer informatie is te vinden op de websites van de Rijksoverheid en het RIVM. Bij algemene vragen kunt u bellen met het publieksinformatienummer 0800 – 1351 (tussen 08:00 en 20:00 u).

Bovenstaande informatie is het laatst bijgewerkt op: 21 mei 2021


Deel deze pagina: