Vakbonden slaan eindbod CAO af


De vakbonden hebben het eindbod voor een nieuwe Jeugdzorg CAO helaas naast zich neergelegd. Zij stellen de werkgevers een ultimatum om voor 1 november te reageren. Zij deden dit na consultatie met hun leden. De werkgevers zijn erg teleurgesteld over de uitkomst en geloven dat het een meer dan fatsoenlijk bod is met goede loonontwikkeling en perspectief voor de werknemers. En die ook rekening houdt met het financieel zware weer in de sector. Werkgevers gaan zich nu beraden over het vervolg. 

In hun bod hebben de werkgevers nadruk gelegd op medewerkers die al lange tijd in de Jeugdzorg werken en op werknemers in de laagste salarisschalen. Door het bod gaan medewerkers er tot en met 2025 minimaal 10,2% op vooruit. Voor medewerkers in de laagste schalen is dat gemiddeld zelfs 18,2%. Medewerkers die een jaar of langer in de hoogste trede van hun schaal zitten, krijgen er minimaal 12,2% bij. Daarnaast hebben werkgevers aan de vakbonden voorgesteld om in 2025 het salaris nog eens met maximaal 2% te verhogen, als de kosten van levensonderhoud voor medewerkers te veel stijgen.

Salarisstijging en baanzekerheid
Werkgevers zijn in hun eindbod tot het uiterste gedaan. Ze zien de grote uitdagingen als het gaat om werkdruk. En ze zien ook de financiële zorgen van medewerkers doordat het leven in korte periode stukken duurder is geworden. Soms te duur. Omdat de Jeugdzorg afhankelijk is van gezonde en tevreden collega’s hebben werkgevers de grenzen opgezocht en ingezet op forse salarisstijgingen.

Zwaar weer
Helaas staan niet alleen medewerkers voor financiële uitdagingen. Veel jeugdzorgorganisaties verkeren in financieel zwaar weer omdat stijgende (loon)kosten onvoldoende worden gecompenseerd door gemeenten. Als Jeugdzorg Nederland werken we hard om dit probleem onder de aandacht te brengen en tot betere afspraken te komen. Op dit moment betekent het wel dat nóg grotere loonstijgingen dan het eindbod van werkgevers niet verantwoord zijn. Onderzoek toont aan dat een derde van de jeugdzorgorganisaties dan groot risico loopt failliet te gaan. Daarmee zouden banen van medewerkers op het spel komen te staan. Werkgevers voelen de verantwoordelijkheid om dit te allen tijde te voorkomen.

Vervolg
Een nieuwe cao zorgt voor rust en duidelijkheid in de branche zowel voor werknemers als werkgevers. Daarnaast is het nodig om ook goede afspraken te maken over onder andere werkdruk en agressie. Werkgevers zien het belang van het snel afspreken van een nieuwe cao en gaan zich beraden over de vervolgstappen om uit deze impasse te komen.


Deel deze pagina: