Vereenvoudigd verwijsproces om werkdruk bij GI’s te verlagen

Jeugdbeschermers geven aan dat ingewikkelde verwijsprocessen, die vaak verschillen per regio of gemeente, tot onnodig hoge administratieve lasten leiden. Mede daardoor wachten kinderen met een beschermingsmaatregel langer op hulp. Een handreiking moet helpen om de verwijsprocessen te vereenvoudigen.

Vereenvoudigd verwijsproces en randvoorwaarden
De handreiking is opgesteld door Significant Public in samenwerking met gemeenten en gecertificeerde instellingen (GI’s), in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In de handreiking staat een vereenvoudigd verwijsproces beschreven en de randvoorwaarden die nodig zijn om dit te laten werken. Zo is het belangrijk om te zorgen dat de GI’s, gemeenten en zorgaanbieders in een regio goed samenwerken en elkaar vertrouwen. De handreiking geeft inzicht in de verschillende schakels in het verwijsproces en de taken en verantwoordelijkheden van de GI’s, gemeenten en zorgaanbieders.

Het ministerie van VWS, Jeugdzorg Nederland en de VNG roepen partijen op om de handreiking zoveel mogelijk te benutten om de verwijsprocessen te vereenvoudigen.

Download de handreiking


Deel deze pagina: