Verkiezingspamflet Jeugdzorg Nederland

 

In het najaar van 2023 staan er weer verkiezingen voor de deur. Dat betekent dat alle partijen deze zomer bezig zijn met hun verkiezingsprogramma. Daarom schreef Jeugdzorg Nederland het Verkiezingspamflet ‘Gezond en veilig opgroeien voor ieder kind in Nederland. Dat is onze gezamenlijke taak.’

Zeven adviezen

In het pamflet staan zeven adviezen voor de politieke partijen voor het kopje ‘Jeugdzorg’ in hun verkiezingsprogramma’s. Alle kinderen en jongeren in Nederland hebben het recht om gezond en veilig op te groeien en zich te kunnen ontwikkelen tot veerkrachtige volwassenen. Maar ook in Nederland zijn er kinderen en jongeren waar het niet goed mee gaat. Zij groeien op in een onveilige omgeving waar bijvoorbeeld sprake is van verslaving en geweld, hebben te maken met trauma’s of ze kampen door andere omstandigheden met problemen waar zij zelf niet uitkomen. Deze kinderen zijn afhankelijk van de jeugdzorg om hen te ondersteunen in de hulpvraag die zij hebben.

Als jeugdzorgorganisaties willen wij staan voor tijdige, passende jeugdhulp. Dat doen we samen met kinderen, jongeren, hun ouders en hun sociale netwerk en dat doen we ‘zo thuis mogelijk’. Daarbij maken we gebruik van de eigen kracht van de jongeren en hun netwerk. We geven de jeugdprofessionals het vertrouwen om te doen wat nodig is en te doen wat werkt. Dat kunnen we niet alleen. Elke schakel in het stelsel heeft zijn eigen rol en taak om ervoor te zorgen dat we samen garant staan voor de best passende hulp. Ook de landelijke politiek heeft daarin zijn rol.


Deel deze pagina: