Verlaag lasten door heldere afspraken te maken

Gemeenten en jeugdzorgaanbieders moeten vroegtijdig met elkaar in gesprek om verschillen in inzicht over (geleverde) zorg en onnodige bureaucratie te voorkomen. Dat blijkt uit een onderzoek dat Q-Consult Zorg deed, in opdracht van Jeugdzorg Nederland,  naar zorginkoop en de verschillende uitvoeringsvarianten. Nu is voor de aanbieder niet altijd scherp wat de visie van de gemeente op jeugdhulp is, waarom gekozen wordt voor een bepaald model en wat de gevolgen daarvan zijn in de praktijk. Om het verkoopproces in goede banen te leiden, ontwikkelden Q-Consult en Jeugdzorg Nederland een checklist die gebruikt kan worden door zowel de aanbieders als de gemeenten.

Hoge administratieve lasten

Sinds de gemeenten in 2015 verantwoordelijk werden voor de jeugdzorg, zijn de administratieve lasten voor zorgaanbieders fors toegenomen. Iedere gemeente stelt eigen eisen aan inkoop, verantwoording en facturatie. Zowel jeugdzorginstellingen als gemeenten zijn daardoor genoodzaakt grote administratieafdelingen te bouwen. Om de lasten te verlichten en partijen te helpen bij de uitvoering, ontwikkelden gemeenten samen met aanbieders binnen het programma I-Sociaal Domein  uitvoeringsvarianten en uniforme standaarden voor contracten.

Onderzoek naar standaarden

Uit het onderzoek van Q-Consult blijkt dat niet altijd een heldere visie ten grondslag ligt aan het gebruik van die standaarden. Vaak lijken contracten bij aanvang duidelijk te zijn maar in de praktijk niet doordacht genoeg. In sommige gevallen wordt zelfs voor een bepaalde variant gekozen maar eigenlijk een andere uitgevoerd. Dat leidt tot verschillen in inzicht over (geleverde) zorg en tot onnodige administratieve lasten.

Checklist

Het loont om vroegtijdig met elkaar aan tafel gegaan, zo laat het onderzoek zien. Waar partijen afspraken grondig doorlopen, is het resultaat bevredigender dan wanneer dat niet gebeurt. Het helpt zowel aanbieders als gemeenten om van tevoren goed duidelijk te krijgen wat de consequenties zijn van hun keuzes voor bepaalde contracten en sturingsinstrumenten. Om dat te ondersteunen en het in- en verkoopproces goed te laten verlopen, ontwikkelden Q-Consult en Jeugdzorg Nederland een checklist met praktische tips en checks die door beide partijen gebruikt kunnen worden.

Binnenlands Bestuur schreef een artikel over het onderzoek dat Q-Consult Zorg in opdracht van Jeugdzorg Nederland uitvoerde.

Analyse inkoopproces gemeenten en jeugdhulp

Checklist inkoop jeugdhulp

 


Deel deze pagina: