VNG stapt uit overleg met kabinet over decentralisatie zorgtaken

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten schort het overleg met staatssecretaris Van Rijn (VWS) over de decentralisatie van (zorg)taken op. Volgens de VNG is er nog te veel onduidelijk. Wanneer de staatssecretaris duidelijkheid kan geven over de kabinetsplannen, wil de VNG weer aan tafel.

Vorige week kwamen er geruchten op gang dat het kabinet de zorgtaken voor persoonlijke verzorging niet langer willen overdragen aan de gemeenten, maar aan de zorgverzekeraars.

Volgens de VNG weten gemeenten nu niet meer waar zij aan toe zijn. ‘Gemeenten bereiden zich volop voor op de nieuwe taken die zij volgens het regeerakkoord vanaf 2015 krijgen, inclusief de persoonlijke verzorging. Gemeenten stellen sociale wijkteams samen die breed kijken naar de ondersteuningsvragen van mensen. Veel cliënten hebben namelijk niet alleen behoefte aan persoonlijke verzorging of alleen aan huishoudelijke hulp, maar vaak juist aan een combinatie van meerdere vormen van maatschappelijke ondersteuning.’

Van Rijn belooft binnenkort een brief naar de Tweede Kamer te sturen. Hij gaf aan in gesprek te zijn met alle partijen hoe de functie thuisverpleging vorm te geven. ‘Het gaat er niet om wie wat betaalt, maar om goede zorg,’ aldus de staatssecretaris in een reactie.


Deel deze pagina: