Wachtlijsten: regionale aanpak gemeenten en jeugdaanbieders

De Branches (Gespecialiseerde) Zorg voor Jeugd – Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC- ontwikkelden samen met de VNG een regionale aanpak bij wachtlijsten en wachttijden voor gemeenten, aanbieders en gecertificeerde instellingen.

De kern is het goede gesprek dat gemeenten en aanbieders op regionale schaal moeten voeren. De hele keten moet in beeld zijn. Op basis daarvan moeten er goede afspraken zijn tussen gemeenten en aanbieders over wachtlijsten, wachttijden en de wederzijdse verantwoordelijkheden.  

Gezamenlijke notitie
VNG en branches hebben de regionale aanpak in een notitie beschreven. Hierin staat wat, op de schaal van de 42 jeugdregio’s, de verantwoordelijkheid van gemeenten en aanbieders is bij signalen van wachtlijsten. De regionale aanpak biedt handvatten voor het gesprek tussen gemeenten en aanbieders.

  • Bij signalen in een regio over wachtlijsten bij meer aanbieders nemen gemeenten het initiatief om het gesprek aan te gaan met de aanbieders.
  • Belangrijk is om de hele keten van toegang tot en met de jeugdhulp en jeugdbescherming in beeld te brengen. Daarvan is een voorbeeld de quickscan die Haaglanden recent liet uitvoeren.
  • Het gaat niet alleen om de door de gemeenten georganiseerde toegang, maar ook om andere verwijzers. Bijzondere aandachtspunten bij zo’n analyse van de keten zijn de veiligheid van kinderen en de afhandeling van crises.  

Acties VNG en branches
Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN, VOBC en VNG verspreiden deze notitie onder hun leden. De VNG besteedt in een overleg met de 42 jeugdzorgregio’s op 2 november specifiek aandacht aan deze regionale aanpak. Ook de brancheorganisaties gaan hierover met hun leden in gesprek. Informatie over goede regionale voorbeelden wordt opgehaald en gedeeld met andere regio’s, jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen.  

Meer informatie

  • Notitie wachtlijsten (Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN, VOBC en VNG) (17 oktober 2016) (pdf) 

 


Deel deze pagina: