We moeten blijven werken aan betere jeugdhulp

Bas Timman, bestuurslid van Jeugdzorg Nederland, schreef voor Sociaalweb een artikel over hoe werken aan betere jeugdhulp. De eerste alinea’s van dat artikel leest u hieronder.

In maart 2018 besloten alle aanbieders van gesloten jeugdhulp (de JeugdzorgPlus) om “alles te doen om minder jongeren in de JeugdzorgPlus te plaatsen en om op termijn helemaal te stoppen met gedwongen afzonderingen binnen de JeugdzorgPlus.” Inmiddels zijn we drieënhalf jaar verder, hoe staat het er nu voor? Het goede nieuws is dat er daadwerkelijk (een stuk) minder jongeren in de JeugdzorgPlus verblijven: in de eerste helft van 2021 bijna dertig procent minder dan in de eerste helft van 2018. Ook wordt er (veel) minder gedwongen afgezonderd, heeft de helft van de organisaties de separeerruimtes gesloten en volgt de andere helft uiterlijk in 2022.

Zijn we daarmee tevreden? Nee, dat zijn we niet. We zouden willen dat het sneller gaat. We zien bevlogen professionals die kennis, ervaring en methodieken uitwisselen en organisaties die werken aan een beter en veiliger leefklimaat voor de jongeren en een beter werkklimaat voor de professionals. Dat constateerde de inspectie ook twee jaar geleden bij haar onderzoek naar vrijheidsbeperking in de JeugdzorgPlus. We zijn blij dat de cijfers sindsdien verder gedaald zijn. Maar net als de inspectie destijds concludeerde, zien we dat we er ook nu nog steeds niet zijn.

Lees het hele artikel op Sociaalweb.


Deel deze pagina: