Zorgen over wijkteams en bureaucratie

‘Als de administratie de snelst groeiende afdeling is bij jeugdhulporganisaties, dan hebben we wel een probleem’. Zo vatte de PvdA kernachtig de zorg van veel Kamerfracties samen over de groeiende bureaucratie. Iedere gemeente stelt andere eisen en dat leidt tot veel administratieve rompslomp en problemen bij het aantonen van de rechtmatigheid van de geleverde zorg. De Tweede Kamer pleit voor meer standaardisering, maar was minder uitgesproken over de vraag of dat landelijk opgelegd moet worden. Na het meireces zal GroenLinks een motie indienen over standaardisering.

De Tweede Kamer maakt zich ook zorgen over het functioneren van de toegang tot de jeugdhulp. Veel gemeenten hebben hier sociale wijkteams voor ingericht, maar het is de vraag of alle benodigde expertise daar aanwezig is en of er snel genoeg doorverwezen wordt naar gespecialiseerde hulp. In veel regio’s is er weinig instroom bij jeugdhulporganisaties. De Kamerleden roepen staatssecretaris Van Rijn op om goed te onderzoeken hoe dit in de praktijk gaat en te zorgen voor voldoende kwaliteit en expertise in de wijkteams.

Verschillende politieke partijen toonden zich ook erg kritisch over de mogelijke extra korting op het jeugdhulpbudget in het lopende jaar vanwege de verschuiving van een deel van het budget naar de Wet Langdurige Zorg. Kamerleden betitelden dit als ‘onbehoorlijk bestuur’. Ook zijn er vragen over het nieuwe verdeelmodel en vooral over de snelheid waarmee dat ingevoerd wordt. Volgens staatssecretaris Van Rijn wil de VNG een korte overgangsperiode van het oude naar het nieuwe verdeelmodel, maar meerdere Kamerleden hielden een pleidooi voor een voorzichtigere en geleidelijkere overgang naar het objectieve verdeelmodel.

VVD en SP vroegen aandacht voor het feit dat nieuwe aanbieders van jeugdhulp niet bekend zijn bij de Inspectie Jeugdzorg en dus pas in beeld komen als er iets mis gaat. Staatssecretaris Van Rijn deed de toezegging om samen met de Inspectie en de VNG te komen tot een werkwijze waarbij deze nieuwe aanbieders wel direct bekend zijn bij de Inspectie.

Woordelijk verslag AO Decentralisatie Jeugdzorg


Deel deze pagina: