jeugdhulp

Kinderen moeten veilig en gezond kunnen opgroeien. Als opgroeien of opvoeden (even) niet goed gaat, kunnen zij en hun ouders of opvoeders jeugd- en opvoedhulp krijgen.

Voor vrijwel elke hulpvraag hebben organisaties voor jeugd- en opvoedhulp een passend aanbod. De hulp kan geboden worden op school, de sportclub of op de kinderopvang. Thuis, in een pleeggezin, een gezinshuis, in een kleinschalige behandelgroep of in een gesloten instelling. In deeltijd of 24 uur per dag. Individueel of als gezin. De organisaties betrekken indien nodig andere partijen bij de zorg: scholen, politie, (huis)artsen en/of maatschappelijk werkers. Het doel is altijd om kwetsbare kinderen en jongeren met opvoed- en opgroeiproblemen zoveel mogelijk volwaardig te laten participeren in de maatschappij.

Jeugd- en opvoedhulp wordt ingekocht door gemeenten.


Deel deze pagina: