pleegzorg

Soms kan een kind (tijdelijk) niet bij zijn of haar ouders wonen, omdat het opgroeien of opvoeden daar niet goed gaat. Dan wordt besloten dat het kind, al dan niet met instemming van de ouders, voor korte of langere tijd elders zal verblijven. Bij voorkeur wordt in die gevallen een beroep gedaan op kleinschalige gezinsvormen, zoals pleeggezinnen en gezinshuizen. Pleegzorg is de meest voorkomende vorm en wordt geboden door jeugd- en opvoedhulporganisaties die lid zijn van Jeugdzorg Nederland.

Voorlichting & werving pleegouders

De pleegzorgaanbieders werken, binnen Jeugdzorg Nederland, voor voorlichting en werving samen onder de naam Pleegzorg Nederland. Samen met het ministerie van VWS en de VNG heeft Pleegzorg Nederland de wervingscampagne Open je Wereld ontwikkeld  om de bekendheid van pleegzorg te vergroten.  Daarnaast organiseert Pleegzorg Nederland een aantal evenementen, zoals de Week van de Pleegzorg en symposia waaraan pleegouders en professionals kunnen deelnemen.

Voorbereiding en screening in de pleegzorg

Pleegouder word je niet zomaar. Daar gaat een uitgebreide voorbereiding en screening aan vooraf. Over de werkwijze bij de voorbereiding en screening zijn door alle pleegzorgaanbieders landelijk afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Kwaliteitskader Voorbereiding en screening in de pleegzorg. Jeugdzorg Nederland en de VNG onderschrijven het Convenant Voorbereiding en screening aspirant-pleegouders. In dit convenant staan de kwaliteitseisen die aan de voorbereiding en screening van aspirant-pleegouders worden gesteld.

Pleegzorg.nl

Het platform pleegzorg.nl ondersteunt pleegouders en professionals door middel van een bibliotheek met betrouwbare informatie, een groeiend leeraanbod van trainingen, cursussen en e-learnings over uiteenlopende pleegzorgonderwerpen. Ook faciliteert pleegzorg.nl een besloten online community, speciaal voor pleegouders.

Het platform is ontwikkeld als onderdeel van het programma ‘Versterken van de kracht van pleegouders’, een samenwerking tussen Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Pleegouders, pleegzorgorganisaties en professionals zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van het platform. Jeugdzorg Nederland treedt op als uitvoeringsorganisatie van pleegzorg.nl.

Het programma ‘Versterken van de kracht van pleegouders’, dat in 2017 startte, richtte zich op het verbeteren van de kwaliteit van het leren en ontwikkelen van pleegouders in Nederland. Het doel was om pleegouders (en in het verlengde daarvan pleegzorgwerkers) in Nederland  beter te ondersteunen bij de dagelijkse zorg voor pleeg­kinderen. Zie ook het Programmaplan ‘Versterken van de kracht van pleegouders -fase II‘.

Factsheet Pleegzorg

Jaarlijks publiceert Jeugdzorg Nederland de factsheet Pleegzorg met de meest actuele cijfers en trends in de pleegzorg. Deze factsheet is samengesteld op basis van de cijfers die zijn aangeleverd door de pleegzorgaanbieders.

 


Deel deze pagina: