pleegzorg

Soms kan een kind (tijdelijk) niet bij zijn of haar ouders wonen, omdat het opgroeien of opvoeden daar niet goed gaat. Dan wordt besloten dat het kind, al dan niet met instemming van de ouders, voor korte of langere tijd elders zal verblijven. Bij voorkeur wordt in die gevallen een beroep gedaan op kleinschalige gezinsvormen, zoals pleeggezinnen en gezinshuizen. Pleegzorg is de meest voorkomende vorm en wordt geboden door jeugd- en opvoedhulporganisaties die lid zijn van Jeugdzorg Nederland.

Voorlichting & werving pleegouders

De pleegzorgaanbieders werken, binnen Jeugdzorg Nederland, voor voorlichting en werving samen onder de naam Pleegzorg Nederland. Samen met het ministerie van VWS en met de VNG zet Pleegzorg Nederland wervingscampagnes op om de bekendheid van pleegzorg te vergroten. De huidige campagne  Open je Wereld is mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.  Daarnaast organiseert Pleegzorg Nederland evenementen, zoals de Week van de Pleegzorg en symposia waaraan pleegouders en professionals kunnen deelnemen.

Eenduidige werkwijze

Voor belangstellenden die overwegen om pleegouder te worden is het prettig als de stappen naar het pleegouderschap helder en overal in Nederland hetzelfde zijn. Daarom doet Jeugdzorg Nederland, namens alle pleegzorgaanbieders, de belangenbehartiging en beleidsontwikkeling. Ze beheert daarnaast de website en een landelijk mailadres.

Voorbereiding en screening aspirant-pleegouders

Pleegouder word je niet zomaar. Daaraan gaat een uitgebreide voorbereiding en screening vooraf. Over de werkwijze bij de voorbereiding en screening zijn door alle pleegzorgaanbieders landelijk afspraken gemaakt. Die zijn vastgelegd in het Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant-pleegouders.
Jeugdzorg Nederland en de VNG onderschrijven het Convenant Voorbereiding en screening aspirant-pleegouders. In dit convenant staan de kwaliteitseisen die aan de voorbereiding en screening van aspirant-pleegouders worden gesteld.

Versterken van de kracht van pleegouders

-Het programma ‘Versterken van de kracht van pleegouders’, dat in 2017 startte, richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van het leren en ontwikkelen van pleegouders in Nederland. Doel is om pleegouders (en in het verlengde daarvan pleegzorgwerkers) in Nederland daarmee beter te ondersteunen bij de dagelijkse zorg voor pleeg­kinderen. In de afgelopen twee jaar is door Jeugdzorg Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) (en in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten) een impuls gegeven aan een betere samenwerking op dit vlak.

Belangrijke volgende stap is het realiseren van een online platform waar pleegouders informatie kunnen vinden, elkaar kunnen ontmoeten en uitwisselen en waar zij al het leer- en ontwikkelaanbod kunnen vinden. Daarmee gaat het programma een nieuwe fase in. Het streven is dat het platform begin 2021 in de lucht is.

Zie ook het Programmaplan ‘Versterken van de kracht van pleegouders‘ -fase 2.


Deel deze pagina: