17/05/2024

Blog: dweilen met de kraan open!

Het is een druilerige zondagmiddag. Joshua is een paar dagen geleden binnengekomen op de crisisopvang. De afdeling is niet volledig bezet omdat er een aantal jongeren op dag of weekendverlof is. Zondag is een uitstekende...

Lees meer

16/05/2024

Handreiking voor dilemma’s bij vrijheidsbeperking in open jeugdhulp

We zijn blij met de handreiking van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) over dilemma’s bij vrijheidsbeperking in de open jeugdhulp met verblijf. De handreiking helpt professionals om te gaan met situaties die zij iedere dag tegenkomen....

Lees meer

07/05/2024

Nieuwe StroomOP Monitor brengt verbeteringen jeugdzorg in beeld

Jeugdzorg Nederland werkt samen met professionals, aanbieders en ervaringsdeskundigen aan het verbeteren van de hulp aan kwetsbare jongeren. Zo willen we bijvoorbeeld het aantal plaatsingen van jongeren in de gesloten jeugdzorg terugdringen. En als jongeren...

Lees meer

25/04/2024

Jeugdautoriteit waarschuwt voor zware financiële druk bij jeugdhulporganisaties

Als branchevereniging herkennen wij de zware financiële situatie van veel jeugdzorgaanbieders, zoals de jeugdautoriteit die in haar laatste analyse vaststelt. Wij benadrukken dat dit uiteindelijk ten koste gaat van passende zorg voor kwetsbare kinderen. De...

Lees meer

25/04/2024

Aantal jongeren in Jeugdzorgplus neemt verder af

Het aantal jongeren dat in de Jeugdzorgplus wordt geplaatst neemt opnieuw af. Het afgelopen jaar met tien procent. Wel zien we de regionale verschillen toenemen. Dit blijkt uit ons nieuwe factsheet met de plaatsings- en...

Lees meer

22/04/2024

Jeugdzorg Nederland herkent beeld Inspectie van problemen in Jeugdbeschermingsketen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) concludeert in haar laatste signaalbrief over de problemen in de Jeugdbeschermingsketen dat onderliggende oorzaken op stelselniveau nog altijd niet zijn opgelost. Daardoor zijn wachtlijsten niet korter geworden en worden...

Lees meer

15/04/2024

Voorjaarsnota: eigen bijdrage Jeugdzorg onacceptabel

Uit de voorjaarsnota blijkt dat het Kabinet een eigen bijdrage voor de jeugdzorg gaat introduceren. Deze eigen bijdrage moet de bezuinigingen van 500 miljoen op de jeugdzorg (deels) compenseren. Jeugdzorg Nederland is fel tegen het...

Lees meer

22/03/2024

Eindrapportage ‘Ik laat je niet alleen’

In de gezamenlijke beweging ‘Ik laat je niet alleen’ hebben alle JeugdzorgPlus-instellingen sinds 2018 hard gewerkt aan het terugdringen van gedwongen afzonderingen en het verminderen van de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen. Dit initiatief, ondersteund met...

Lees meer

13/03/2024

Jeugdzorgbranches willen snel doorbraken in de afbouw van de gesloten jeugdzorg na getuigenissen ervaringsdeskundigen

Brancheverenigingen Jeugdzorg Nederland en de Nederlandse GGZ zijn geschrokken van de getuigenissen over misstanden in de ZIKOS-groepen (Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie) binnen de gesloten jeugdzorg. Deze kwamen aan het licht in een onderzoeksrapport...

Lees meer

25/01/2024

Manifest ‘Jeugdzorg op school’ aangeboden aan informateur Plasterk en onderhandelende partijen

Jeugdzorg Nederland heeft samen met de VO-raad, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, de Nederlandse ggz, Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra, Sociaal Werk Nederland, PO-raad en Sectorraad GO een manifest over aansluiting van zorg en onderwijs aan informateur Plasterk en...

Lees meer

1 2 3 5