Open brief aan raadsleden

Beste raadsleden,

De zomer is definitief voorbij en iedereen is weer volop aan de slag. Zo ook jullie, de negenduizend raadsleden die Nederland mede vormgeven. Samen met jullie burgemeesters en wethouders zorgen jullie voor een schone en veilige leefomgeving, voldoende woningen, beschikbaarheid van onderwijs. En alsof dat nog niks was, kwamen er in 2015 nog wat verantwoordelijkheden bij in het sociaal domein, waaronder die voor jeugdzorg. Een grote verantwoordelijkheid, maar ook één die kansen biedt om (nog) meer te doen voor jullie (jongste) inwoners. Wat vind ik het dan pijnlijk om te lezen dat ruim de helft van jullie zegt onvoldoende grip te hebben op de jeugdzorg. Jullie noemen het dossier “te groot en te complex”, zeggen “onvoldoende kennis te hebben” en “te weinig informatie van het college te ontvangen.” Ik schrik daarvan. We hebben ruim drie miljoen kinderen en jongeren in Nederland, waarvan 11% een vorm van jeugdhulp of jeugdbescherming ontvangt. Niet alleen hebben zij recht op de beste zorg nu; zij zijn ook onze toekomst.

Het idee dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg, onderschrijf ik nog steeds. Jeugdzorg kan daardoor makkelijker en sneller dicht bij huis worden georganiseerd. Maar het ideaalplaatje is helaas nog ver weg: daarom strijdt Jeugdzorg Nederland tegen aanbestedingswaanzin, hoge administratieve lasten en lage tarieven. Die strijd voeren we graag sámen met jullie, de controlerende en wetgevende macht in jullie gemeenten. Bovendien willen onze jeugdzorgorganisaties  met jullie samen werken aan adequaat beleid en de beste besteding van middelen.

Uit het onderzoek dat Binnenlands Bestuur samen met de NOS liet uitvoeren, zeggen jullie echter maar geringe invloed te kunnen uitoefenen omdat inkoop en beleid (deels) op afstand wordt uitgevoerd door jeugdzorgregio’s waarin meerdere gemeenten samenwerken. Daarnaast zegt een derde van jullie dat de colleges van burgemeesters en wethouders “niet bepaald scheutig” zijn met informatie. Ik vrees een causaal verband met een volgend punt dat jullie zelf noemen: een gebrek aan kennis. Om de juiste vragen te kunnen stellen, moet je op de hoogte zijn van het onderwerp en dat kost tijd: jeugdzorg is per definitie complex omdat kinderen en jongeren allemaal en overal (per gemeente) anders zijn, we graag zorg op maat leveren en er daarom veel verschillende vormen bestaan. Maar veel tijd om te investeren in kennis, zeggen jullie niet te hebben. Daarom doen we jullie graag een voorstel.

Omdat onze jeugd de allerbeste zorg en dus het allerbeste beleid verdient: ga op werkbezoek, kom kijken wat er speelt, praat met onze jeugdzorgprofessionals en met de kinderen, verdiep je, stel de juiste vragen aan het college, en maak het verschil in jouw gemeente. Beste raadsleden, wees welkom bij onze jeugdzorgorganisaties!

Met vriendelijke groet,

Hans Spigt,
Voorzitter Jeugdzorg Nederland

 


Deel deze pagina: