Jeugdzorg Nederland

Jeugdzorg Nederland is de branchevereniging voor organisaties die jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering bieden.

Organisatie

De leden van Jeugdzorg Nederland kiezen een bestuur dat hen vertegenwoordigt. Op zijn beurt stelt het bestuur de directie aan. Bestuursleden en directie zijn samen het gezicht van Jeugdzorg Nederland naar buiten. Ze treden op als woordvoerder en zijn gesprekspartners van overheden en maatschappelijke organisaties. De directie geeft leiding aan het bureau.

Taken

Belangenbehartiging

Jeugdzorg Nederland behartigt de belangen van haar leden in Den Haag en bij gemeenten. Ze maakt zich sterk voor een goede zorg voor jeugd bij de politiek en relevante organisaties. Jeugdzorg Nederland is gesprekpartner van ministers, ambtenaren, belangenorganisaties en overheden. Ze komt met deskundige informatie en standpunten die zijn geformuleerd in nauw overleg met de leden. Ze voert publieke discussies en haakt in op vragen die leven in de samenleving over (de zorg voor) de jeugd.

Communicatie

Jeugdzorg Nederland communiceert over wat jeugdzorgorganisaties doen en wat nodig is om de zorg voor de jeugd in Nederland te verbeteren. Daarnaast helpt Jeugdzorg Nederland haar leden om hun eigen communicatie te versterken.

Werkgeversfunctie

Jeugdzorg Nederland voert werkgeverstaken uit en draagt bij aan professionalisering van haar leden om de kwaliteit van hun zorg te verbeteren.

Beleid

Minstens tweemaal per jaar komen alle leden bij elkaar. Samen zetten ze de grote beleidslijnen uit: ze bepalen een gezamenlijke visie op de zorg voor jeugd. Bestuur, directie en het verenigingsbureau van Jeugdzorg Nederland vullen die grote lijnen in, voeren uit en verantwoorden hun activiteiten aan de leden.

Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ)

Alle kinderen groeien gezond en veilig op, ontwikkelen zich optimaal en doen mee in de maatschappij. Dat zijn de ambities waar Jeugdzorg Nederland samen met andere branches (de Nederlandse ggz, VGN en VOBC ) en met onze leden en stakeholders hard aan werken. Dat doen we in het samenwerkingsverband Branches (Gespecialiseerde) Zorg voor Jeugd (BGZJ). We willen van elkaar leren, vernieuwen en samen elke dag steeds beter worden. Integraal, over de domeinen heen én vanuit de verschillende vakgebieden. Kinderen, jongeren en gezinnen met complexe problemen verdienen immers de beste zorg.  Daarnaast maken we ons als BGZJ sterk voor goede randvoorwaarden zodat onze leden hun werk ook goed kunnen doen. Dat doen we door gezamenlijke belangenbehartiging en lobby.

Onze gezamenlijke ambities, projecten, bijeenkomsten en standpunten, lees je op de website www.bgzj.nl. Hier vind je ook de video’s en blogs van toonaangevende professionals die binnen het netwerk StroomOP de jeugdhulp steeds beter proberen te maken.

Magazine

Sinds 2022 brengt Jeugdzorg Nederland periodiek een magazine uit.

ANBI

Jeugdzorg Nederland heeft de ANBI-status. Daarover leest u meer op de ANBI pagina.


Deel deze pagina: