Jeugdzorg Nederland

Jeugdzorg Nederland is de branchevereniging voor organisaties die jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering bieden.

Jeugdzorg Nederland behartigt de belangen van haar leden, treedt op als werkgeversorganisatie in de cao-onderhandelingen en draagt bij aan professionalisering van de zorg voor jeugd. Ze biedt zelf geen zorg voor jeugd, maar ondersteunt de aangesloten organisaties zodat die optimaal hun werk kunnen doen.

Organisatie

De leden van Jeugdzorg Nederland kiezen een bestuur dat hen vertegenwoordigt. Op zijn beurt stelt het bestuur de directie aan. Bestuursleden en directie zijn samen het gezicht van Jeugdzorg Nederland naar buiten. Ze treden op als woordvoerder en zijn gesprekspartners van overheden en maatschappelijke organisaties. De directie geeft leiding aan het bureau.

Beleid

Minstens tweemaal per jaar komen alle leden bij elkaar. Samen zetten ze de grote beleidslijnen uit: ze bepalen een gezamenlijke visie op de zorg voor jeugd. Bestuur, directie en het verenigingsbureau van Jeugdzorg Nederland vullen die grote lijnen in, voeren uit en verantwoorden hun activiteiten aan de leden.

ANBI

Jeugdzorg Nederland heeft de ANBI-status. Daarover leest u meer op de ANBI pagina.


Deel deze pagina: