Bezoek- en omgangsregelingen voor jeugdzorg

Afwegingskader Jeugd voor professionals

In het kader van de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus is er een afwegingskader voor contact, bezoek en omgang geformuleerd voor professionals in de jeugdzorg. Dit is gedaan door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), in nauwe afstemming met RIVM, beroepsgroepen, branches en cliëntenorganisaties. Ook Jeugdzorg Nederland heeft hieraan meegewerkt. Het NJi heeft onderstaande teksten op haar website gepubliceerd:

Afwegingen bij fysiek contact in de opvang, ambulant en residentieel

Fysiek contact in een residentiële omgeving

Fysiek contact bij ambulante hulpverlening

Omgang en bezoek in speciale situaties

Omgangsregeling gescheiden ouders

Op de website van het NJi is altijd het de meest actuele versie van het afwegingskader te vinden. Professionals wordt gevraagd om (bij vragen) altijd even te kijken wat actueel is. Als professionals (of aanbieders) tegen inhoudelijke dilemma’s aanlopen of juist goede voorbeelden hebben, kunnen zij contact opnemen met het NJi via: coronavirus@nji.nl. Het NJi zal veel voorkomende vragen of dilemma’s gaan opnemen in een FAQ en goede voorbeelden delen.

 

Klik hier voor meer informatie over jeugdzorg en het coronavirus


Deel deze pagina: