Bezuinigingsplan blokkeert verbetering jeugdzorg dubbel


Jeugdzorg Nederland maakt zich grote zorgen over de problemen in de jeugdzorg en het uitblijven van oplossingen. De onverwachte extra bezuiniging van op termijn structureel 500 miljoen euro per jaar op jeugdzorg in het coalitieakkoord zorgt op twee manieren voor problemen. Voorzitter Hans Spigt: “Ten eerste dreigt zo’n niet-onderbouwde bezuiniging de zorg voor de meest kwetsbare kinderen en gezinnen te verslechteren, en de problemen zijn al groot. Ten tweede schorten gemeenten hun medewerking aan de Hervormingsagenda Jeugd op uit onvrede over deze bezuiniging, waardoor de plannen die gemaakt worden om de zorg te verbeteren nu in de ijskast staan. Deze bezuiniging moet van tafel, zodat de gesprekken over de Hervormingsagenda Jeugd weer opgestart kunnen worden en het weer over de inhoud gaat.

Jeugdzorg Nederland stuurde samen met de Nederlandse ggz, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra een brief aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer over de gezamenlijke zorg over de voorgenomen bezuiniging op het budget voor jeugdhulp. Een zorg die gedeeld wordt door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), die vandaag unaniem een resolutie heeft aangenomen die uitspreekt ‘de vormgeving van en besluitvorming over de Hervormingsagenda Jeugd per heden op te schorten‘. JN-voorzitter Hans Spigt: “Zonder aanwezigheid van gemeenten bij het maken van afspraken over organisatie, kwaliteit en beschikbaarheid van jeugdhulp in het overleg over de Hervormingsagenda Jeugd, kan het gezamenlijk overleg over de plannen rond een inhoudelijke transformatie van de jeugdhulp op dit moment niet zinvol worden voortgezet. Daarmee ligt de voortgang van de Hervormingsagenda Jeugd nu dus stil. Dat baart ons grote zorgen, omdat deze verbeteringen cruciaal zijn en geen uitstel dulden.

Ook stuurden de jeugdbranches samen met de Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd en de cliëntorganisaties na het opschorten van het overleg door de VNG een gezamenlijk statement aan alle andere partijen die betrokken zijn bij het vijfhoek-overleg van de Hervormingsagenda Jeugd, inclusief gemeenten, het Rijk en de nieuwe staatssecretaris. JN-voorzitter Hans Spigt: “Net als de VNG zijn wij van mening, dat de in het coalitieakkoord aangekondigde extra korting op het budget voor jeugdzorg een ernstige inbreuk maakt op de door Rijk en VNG gemaakte afspraken en de uitspraak van de arbitragecommissie. Ook wij zijn hierover zeer teleurgesteld. Dat de VNG nu uit het overleg over de Hervormingsagenda stapt, vinden wij in dat opzicht dan ook begrijpelijk. Opnieuw dreigen de kwetsbaarste jeugd en hun ouders de rekening gepresenteerd te krijgen van een nog niet voldragen stelsel. Het niet nakomen van de afspraken met de gemeenten door het nieuwe kabinet blokkeert nu het overleg om het jeugdhulpstelsel te verbeteren, gespecialiseerde zorg te kunnen garanderen, wachtlijsten aan te pakken en maatwerk te blijven leveren aan jongeren en hun ouders.

Klik hier om de brief aan de Tweede Kamer met een uitgebreide toelichting op de bezwaren tegen de bezuiniging te lezen

EenVandaag ging op 13 januari 2022 over deze bezuinigingen en het besluit van gemeenten. Jeugdzorg Nederland-voorzitter Hans Spigt was te gast in de studio. Klik hier om de uitzending terug te zien (het item over jeugdzorg begint na 4 minuten en 36 seconden)


Deel deze pagina: