Brandbrief aan Tweede Kamer

Jeugdzorg Nederland stuurt samen met de andere jeugdbranches (GGZ Nederland, VGN en VOBC) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een brandbrief aan de Tweede Kamer voor het begrotingsdebat over jeugdzorg op 12 november 2018. De brief vraagt aandacht voor drie knelpunten: de financiële tekorten die de transformatie belemmeren, het belang van professionalisering en vakmanschap en het terugdringen van de administratieve lasten.

Volumegroei

Voor alle gemeenten is het van belang dat er in 2019 extra geld komt om de volumegroei in de jeugdzorg te compenseren. Gemeenten met ernstige tekorten op het budget voor jeugdzorg moeten een extra financieel vangnet krijgen voor 2018, 2019 en 2020. Deze gemeenten kunnen niet wachten op de groei van het gemeentefonds vanaf 2020 en de aanpassing van het verdeelmodel in 2021.

Professionalisering

De knellende budgetten hebben ook grote gevolgen voor aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming. Dat uit zich in druk op de tarieven en budgetten. Terwijl de doelstellingen van de Jeugdwet en de ambities uit de diverse actieplannen heel veel extra vragen van de professionals op de werkvloer, nemen de mogelijkheden om ze daar bij te ondersteunen alleen maar af. Er moet ruimte zijn voor scholing, voor reflectie en intervisie. Dat lukt niet als de nadruk ligt op bezuinigen. De branches en de VNG pleiten daarom voor een serieuze verkenning naar de mogelijkheden voor een scholingsfonds, om ruimte voor professionalisering en vakmanschap te maken in een sector die financieel onder druk staat.

Klik hier om de brief van VNG en jeugdbranches aan de Tweede Kamer te lezen

Klik hier voor het artikel dat Binnenlands Bestuur schreef over de brandbrief

Klik hier voor het bericht op de website van VNG over de gezamenlijke brief


Deel deze pagina: