15/12/2021

Jeugdbranches verontrust door extra bezuiniging op jeugdzorg

De jeugdbranches Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz, VGN en VOBC reageren verontrust op de extra bezuiniging van een half miljard euro die de nieuwe coalitie vanaf 2025 door wil voeren op jeugdhulp. In het coalitieakkoord...

Lees meer

08/12/2021

Tweede Kamer neemt 18 moties over jeugdzorg aan

  Gisteren stemde de Tweede Kamer over de moties die werden ingediend bij het begrotingsdebat over jeugdzorg. De Kamerleden waren tijdens dat debat al zeer kritisch op het uitblijven van concrete verbeteringen en het in...

Lees meer

07/12/2021

BGZJ: Grote zorgen over plannen jeugdzorg in gemeente Groningen

Het college van B&W van de gemeente Groningen wil forse stappen zetten om de jeugdhulp in de gemeente te hervormen. Binnen twee jaar moet de welzijnsorganisatie WIJ Groningen omgevormd zijn tot een nieuwe welzijns- én...

Lees meer

01/12/2021

E-magazine ‘Listen Up’ gelanceerd over ervaringsdeskundigheid en jongerenparticipatie in de jeugdhulp

Uit onderzoek en gesprekken met jongeren, professionals en beleidsmakers blijkt dat de inzet van ervaringsdeskundigheid en jongerenparticipatie binnen de jeugdzorg en de jeugd-GGZ verbeterd kan worden. Maar veel bestuurders, zorgprofessionals en beleidsmakers zien door de...

Lees meer

29/11/2021

Tweede Kamer wil resultaten in plaats van toekomstvisies

Steeds meer kinderen krijgen lichte hulp, terwijl er voor kinderen en gezinnen met zware problemen te weinig geschikte hulp is. Gesloten jeugdhulp zou op termijn moeten verdwijnen, maar dan moet er wel geïnvesteerd worden in...

Lees meer

22/11/2021

JASON

Ik kan eigenlijk de woorden niet vinden. De documentaire ‘JASON’ die afgelopen zondag werd uitgezonden geeft ons een zeer bijzondere en aangrijpende inkijk in het leven van Jason Bhugwandass. Het roept heftige vragen op. Hoe...

Lees meer

10/11/2021

VNG & Jeugdzorg Nederland roepen gemeenten op tot indexatie van jeugdzorgtarieven

Zowel de Vereniging van Nederlandse Gemeenten als Jeugdzorg Nederland riepen gisteren alle gemeenten op om in 2022 de landelijk gangbare zorgindexering (OVA) toe te passen op de jeugdzorgtarieven. Doordat deze indexering recent verhoogd werd om...

Lees meer

04/11/2021

“Ik vond u echt een bitch”

Ik ontmoet haar een aantal jaren geleden. Ze is dat weekend met spoed in de gesloten jeugdzorg geplaatst. Er zijn vermoedens van mensenhandel en een ontvoering waarvan niet goed kan worden ingeschat wat nu wel...

Lees meer

02/11/2021

Aftrap Week van de Pleegzorg: “Structureel tekort aan pleeggezinnen zorgt voor kansenongelijkheid”

Er is al jaren een tekort aan pleegouders. Terwijl er jaarlijks juist meer kinderen zijn die op zoek zijn naar pleegouders. Te weinig pleegouders betekent dat kinderen vaker doorgeplaatst worden of dat het lang duurt...

Lees meer

27/10/2021

Onderhandelingen nieuwe cao Jeugdzorg vastgelopen

De onderhandelingen met de vakbonden over een nieuwe cao Jeugdzorg zijn vastgelopen. Werkgevers en werknemers hebben gisteravond helaas moeten concluderen dat de looneis en het loonbod te ver uit elkaar liggen om nu verder door...

Lees meer

26/10/2021

Gemeenten, verhoog tarieven met OVA en extra jeugdzorggeld

  In een brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) roept Jeugdzorg Nederland gemeenten op om de ‘overheidsbijdrage in de arbeidsontwikkeling (OVA)’-indexatie en de extra middelen in het gemeentefonds te gebruiken om de jeugdzorgtarieven...

Lees meer

21/09/2021

Jeugdzorg: we kunnen niet wachten op nieuw kabinet

Het demissionaire kabinet hakt ook in de vandaag gepresenteerde Miljoenennota en begroting geen knoop door over het jeugdzorgbudget na 2022. Eerder was al bekendgemaakt dat gemeenten in 2022 extra geld voor jeugdzorg krijgen: het gaat...

Lees meer

13/09/2021

Save the date Week van de Pleegzorg 2021: van 3 t/m 10 november

Van 3 tot en met 10 november is de Week van de Pleegzorg. Met deze actieweek wil Pleegzorg Nederland, onderdeel van Jeugdzorg Nederland, aandacht vestigen op pleegzorg en het tekort aan pleegouders. Kick off: #groenlicht...

Lees meer

10/09/2021

Jeugdzorgprofessionals verdienen meer waardering, vinden ook werkgevers

“Onze medewerkers verdienen absoluut een fatsoenlijke cao. Ze voeren bijzonder complex werk uit onder steeds complexer wordende omstandigheden,” aldus Paul van der Linden, bestuurslid Jeugdzorg Nederland en cao-onderhandelaar namens de jeugdzorgwerkgevers. Van der Linden verwijst...

Lees meer

08/09/2021

Beter jeugdzorgbeleid begint bij uw verkiezingsprogramma

    Terwijl in Den Haag het formatiedrama inmiddels in het ‘derde bedrijf’ is beland, maken veel partijen zich klaar voor de lokale stembusstrijd. Misschien zal de formatie in sommige gemeenten net zo moeizaam verlopen...

Lees meer