Crash Test

De datum nadert. Nog even en de gemeenten staan aan het roer van de jeugdzorg. Ze hebben er zin in. Hoewel een recentelijk verschenen gemeentelijke brandbrief aan het kabinet even anders deed vermoeden. Daarin werd gepleit voor een ‘draagvlakonderzoek’ voor al die decentralisaties naar de gemeenten. Dat is Haags-Bargoens voor ‘we willen meer geld’. Die brief is weer flux ingetrokken, waaruit de conclusie kan worden getrokken dat de gemeenten er klaar voor zijn: met of zonder extra budget.

Nu heb ik wel zo af en toe het vermoeden dat er nog wat dingetjes geregeld moeten worden. Laten we de gemeentelijke governance eens bij de kop pakken. Welke wethouder moet nu door welke gemeenteraad ter verantwoording worden geroepen als er iets fout of heel erg goed gaat? De gemeentelijke samenwerking in het kader van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen bleek niet altijd succesvol: vooral als het om de verdeling van bevoegdheden en geld ging.

Wat zegt de wethouder van – laten we zeggen – Aarlanderveen als er snorrende camera’s op het bordes van het gemeentehuis staan omdat volgens de media een kind te vroeg of te laat uit huis is gehaald? Verwijst hij dan naar zijn collega in Gouda of Alphen? Of belooft hij zelf beterschap? En in het laatste geval, welke verbeteracties neemt hij dan?  Kan hij eventueel uit zijn ambt worden gezet door zijn gemeenteraad?  Wat oneerlijk!! Hij had toch alles ‘over gelaten’ aan zijn ambtsgenoot in Gouda? Misschien moet de laatste dan maar het veld ruimen. 
En als de gemeenteraden in de regio van mening zijn dat welzijnswerk zo’n mooi en goedkoop alternatief is voor de dure jeugdzorg, wie is dan aansprakelijk in het denkbeeldige geval dat er op welzijnsgebied iets fout gaat.  Of gaan we ook het welzijnswerk op een hoger gemeentelijk plan brengen?

Maar geen nood. Ik zou willen pleiten voor een ‘crash test’ voor de gemeentelijke jeugdzorg. Voor iets vergelijkbaars hebben we in de financiële sector ook goede ervaringen opgedaan. (Zo goed zelfs dat er bijna geen hypotheek wordt afgesloten.)
Vanuit Jeugdzorg Nederland zouden we de wethouders daarmee kunnen helpen. We leveren casussen vanuit de praktijk aan en zien hoe samenwerkende gemeenten dan willen reageren. Dat helpt ook om sommige misverstanden over de jeugdzorg weg te nemen. Over de reikwijdte van welzijn bijvoorbeeld. Of over de vermeende onbegrensde voordelen van marktwerking. Mijn voorstel? We gaan aan de slag met de wethouders. Mijn motto? Met de ‘crash test less stress’. 

Hans Kamps
Voorzitter Jeugdzorg Nederland


Deel deze pagina: