De top 10

In de top 10 van meest gebruikte woorden in de jeugdzorg in 2013 staan ongetwijfeld de woorden: transitie, transitiearrangement, generalist en wijkgericht werken.

Laten we ze even langslopen: het woord transitie betekent zoveel als ‘een ingewikkeld proces waarbij geleidelijk een systeem verandert’. Het woord transitiearrangement is daarentegen volstrekt nieuw en is een woord dat aan de volgende editie van de Van Dale kan worden toegevoegd.

Tot nu toe kende ik alleen de woorden wijnarrangement en hotelarrangement. Bij het woord wijnarrangement denk je aan een verhouding tussen de verschillende gangen van een diner en de daarbij passende wijnen. Beide versterken elkaar en zo wordt het arrangement iets moois. De wijn smaakt beter en de ingrediënten van de maaltijd komen beter tot hun recht. Dat is mooi, dacht ik: gemeenten en organisaties hebben er belang bij om elkaar beter tot hun recht te laten komen en gaan na hoe de zorg het beste kan worden georganiseerd na 2015, gebruik makend van de specifieke eigenschappen van de verschillende producten. Gelukkig gaan veel regio’s uit van deze definitie en de opdracht: hoe kun je elkaar sterker maken ten dienste van een nog betere hulpverlening.

Echter, bij de omschrijving van het woord ‘hotelarrangement’  begon ik me zorgen te maken. Ik citeer mijn woordenboekje: een hotelarrangement is een regeling voor meestal enkele dagen tegen een voordelige prijs.

In deze definitie gaat het dus om een beperkte tijd tegen een voor de inkoper voordelige prijs. Als we een arrangement zo opvatten, namelijk als een hulpmiddel om je zo kort mogelijk te binden tegen een zo laag mogelijke prijs, dan moeten we ons grote zorgen maken over de kwaliteit van de verschillende transitiearrangementen.

Met dit in mijn achterhoofd lees ik bladzijde 7 van de NRC van 2 oktober: ‘Onderhandelingen zorginkoop falen’. Uit het artikeltje wordt duidelijk dat de verzekeraars de ziekenhuizen weinig bieden; namelijk contracten met soms kortingen van 7 tot 15 procent zelfs. Ziekenhuizen slaan alarm, de NVZ wil minister Schippers inschakelen.

In de jeugdzorgarrangementen worden vergelijkbare percentages genoemd. Ook al zijn de arrangementen nog niet klaar, toch worden al kortingen genoemd van 15 procent direct vanaf 2015.  Dit lijken meer hotelarrangementen dan wijnarrangementen, waarbij niet de druiven maar de aanbieders uit worden geperst. Oftewel : waarschijnlijk wordt er meer naar de prijs gekeken, dan naar het doel : het verbeteren van de zorg.

Het transitiearrangement jeugdzorg heeft enkele doelen, zoals:
·       het regelen van de continuïteit van de hulpverlening in 2015
·       het in beeld brengen van de frictiekosten. 

Echter, als er geen landelijke oplossing wordt gevonden voor deze frictiekosten, dan komt de continuïteit in groot gevaar. 

Over de andere woorden generalist en wijkgericht werken een volgende keer
 

Martin Dirksen,

Bestuurslid Jeugdzorg Nederland, en
Directeur Bureau Jeugdzorg Overijssel


Deel deze pagina: