Extra jeugdzorggeld voor 2021: een goede eerste stap

Jeugdzorg Nederland is blij dat het kabinet dit jaar ruim 600 miljoen euro extra uittrekt voor de jeugdzorg. “Het is goed dat het extra geld direct gekoppeld wordt aan enkele concrete maatregelen. Anders verdwijnt deze meevaller volledig in de tekorten van de gemeenten,” zegt Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland. Toch maakt hij zich nog steeds zorgen: “Er is echt meer nodig om problemen in de zorg voor de jeugd op te lossen: verbetering van het stelsel en structureel meer geld. Gelukkig zien Rijk en gemeenten dat zelf ook. Er wordt nu een goede eerste stap gezet, maar de volgende stappen worden nog belangrijker.

Met het extra geld wordt de crisiscapaciteit in de jeugd-ggz tijdelijk uitgebreid en worden wachtlijsten aangepakt. Verder is geld beschikbaar om separeerruimtes om te bouwen, leefgroepen te verkleinen en knelpunten in de jeugdbescherming aan te pakken. Spigt: “Dat zijn goede maatregelen. Die nog wel nader uitgewerkt moeten worden. We gaan er vanuit dat rijk en gemeenten het veld zullen betrekken bij die uitwerking.” Enkele grote knelpunten in de jeugdzorg worden aangepakt. Maar: “Het blijft pleisters plakken. Want met eenmalig geld kun je geen structurele veranderingen betalen. Om nieuwe professionals aan te nemen en een goede cao af te kunnen sluiten, is meer zekerheid nodig. We moeten nu echt snel naar structurele verbeteringen van het stelsel én hogere tarieven. De jeugdzorg kan niet wachten op een lang slepende formatie.

Jeugdzorg Nederland kwam eerder, samen met de andere jeugdbranches in de BGZJ, met tien ‘aandachtspunten voor een toekomstbestendige jeugdzorg’.  Zo is volgens de branches meer eenvoud en uniformiteit nodig, zowel in inkoop als in de toegang tot jeugdhulp en moet er geïnvesteerd worden in zorg voor de meest kwetsbare gezinnen, onderzoek, preventie en arbeidsmarkt.

 

Klik hier voor de volledige afspraken tussen Rijk en VNG


Deel deze pagina: