Gedeelde zorgen, samen oplossen

‘Ambtenaren vrezen chaos bij decentralisaties’, zo bleek afgelopen week uit een enquête onder gemeenteambtenaren en -bestuurders (door Binnenlands Bestuur en Altijd Wat). Vooral de overheveling van de jeugdzorg wordt met weinig vertrouwen tegemoet gezien. Alarmerende berichten, maar niet heel verrassend.

De overgang van de jeugdzorg naar gemeenten is een grote en complexe operatie. Jeugdzorg Nederland steunt de uitgangspunten van deze stelselwijziging, maar heeft steeds aangedrongen op een meerjarig overgangsregime. Daarmee hadden de transitie en de transformatie stap voor stap vorm kunnen krijgen en was er tijd om allerhande praktische problemen onderweg op te lossen.

Dat er nog veel problemen en knelpunten zijn, is duidelijk. Jeugdzorg Nederland is daarom niet verrast door de uitkomst van de enquête van Binnenlands Bestuur en Altijd Wat onder gemeenteambtenaren en -bestuurders. Uitstel van de transitie is om principiële en praktische redenen geen optie. Wel zal er door alle betrokkenen hard gewerkt moeten worden aan pragmatische oplossingen voor alle knelpunten, zodat jongeren die zorg nodig hebben niet tussen wal en schip vallen.

Paradoxaal genoeg biedt de uitkomst van de enquête daarom zelfs hoop: als alle betrokkenen de problemen erkennen, kan constructief aan een oplossing gewerkt worden. Het was veel zorgelijker geweest als uit de enquête was gekomen dat gemeenteambtenaren en -bestuurders geen vuiltje aan de lucht zien!

Hans Kamps,
Voorzitter Jeugdzorg Nederland 


Deel deze pagina: