Inspectie publiceert definitieve rapport ZIKOS-groepen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stelt in haar definitieve rapportage vast dat de zorg op ZIKOS-groepen (Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie) niet passend en toereikend is. Eerder deelde de Inspectie al hun eerste bevindingen. Brancheverenigingen Jeugdzorg Nederland en de Nederlandse GGZ vinden het goed dat het volledige rapport er nu is zodat het kan bijdragen aan verdere verbeteringen.

IGJ startte hun onderzoek naar aanleiding van een rapport van Jason Bughwandass. De ervaringsdeskundige, die zelf in 2015 in een ZIKOS-groep verbleef, interviewde 51 oud-bewoners van ZIKOS-groepen. De signalen die daarin naar voren kwamen gingen onder andere over het langdurig opsluiten van jongeren. Naar aanleiding van het rapport en de eerste bevinding van de IGJ werd door betreffende instellingen een opnamestop voor ZIKOS-groepen ingesteld.

De brancheverenigingen stonden in een eerdere reactie al stil bij de bevindingen van de IGJ en het rapport van Jason Bughwandass. Er wordt in jeugdzorg en de jeugd-ggz, samen met gemeenten, hard gewerkt aan de ontwikkeling van alternatieve vormen van zorg en ondersteuning voor deze jongeren waar de kwaliteit van zorg goed is en die aansluiten bij hun behoeften.

 


Deel deze pagina: