Jeugdbescherming: nú maatregelen nodig

Vandaag verscheen de nieuwe brief van minister Weerwind over de aanpak van de crisis in de jeugdbescherming, nadat de Tweede Kamer twee maanden geleden zeer kritisch was over zijn eerste plan van aanpak. Jeugdzorg Nederland maakt zich grote zorgen nu ook in deze nieuwe brief nauwelijks concrete maatregelen voor de korte termijn staan. Bestuurslid Arina Kruithof van Jeugdzorg Nederland: ‘Er is sprake van een crisissituatie in de jeugdbescherming. Niet voor niets staken de jeugdbeschermers en trekken de inspecties stevig aan de bel. De maatregelen van de minister zijn echter opnieuw vooral op de langere termijn gericht’.

De brief van de minister staat vol voorstellen over het uitbreiden van proeftuinen, het geven van workshops en lezingen, kleinschalige pilots en plannen die in de loop van 2023 volgen. Kruithof: ‘Dat zijn op zichzelf allemaal prima plannen, die passen in de lopende discussie over het verbeteren van de jeugdbescherming in het zogenoemde Toekomstscenario. Maar dat gaat dus over de toekomst, terwijl er juist nú iets moet gebeuren’. De Inspecties, kinderrechters, wetenschappers, vakbonden, echt iedereen constateert dat de problemen in de jeugdbescherming groot en urgent zijn, ook de minister en de VNG hebben dat onderschreven. Jeugdzorg Nederland is daarom nijdig dat het rijk en de VNG de oplossingen weer op de lange baan schuiven, terwijl het water de sector aan de lippen staat. Kwetsbare gezinnen en jongeren zijn hiervan de dupe, omdat er te weinig jeugdbeschermers zijn en er lange wachtlijsten voor specialistische jeugdhulp zijn.

De vorige brief kreeg volop kritiek vanuit de Tweede Kamer omdat de crisissituatie niet daadkrachtig werd aangepakt. Deze brief is volgens Jeugdzorg Nederland zo mogelijk nog teleurstellender. Eerder was er sprake van dat de minister en de gemeenten ieder 10 miljoen euro, dus totaal 20 miljoen euro per jaar uit zouden trekken om de werkdruk voor jeugdbeschermers te verlagen. Dat was al veel te weinig om de problemen echt aan te pakken, maar uit de nieuwe brief blijkt dat de gemeenten dit jaar helemaal niets bijdragen en alleen volgend jaar eenmalig 10 miljoen euro bijdragen. Kruithof: ‘We hadden gehoopt dat de minister in deze brief met een nieuwe concrete en werkbare caseloadnorm zou komen en met voldoende geld over de brug zou komen, zodat de jeugdbeschermingsorganisaties daar direct mee aan de slag kunnen. Mooie vergezichten zijn fijn, maar we hebben nú maatregelen nodig’.

De minister lijkt op het eerste gezicht tegemoet te komen aan de wens van de sector om jongeren met een kinderbeschermingsmaatregel voorrang te geven op jeugdhulp, maar pakt ook hier niet echt door. Kruithof: ‘De minister doet een dringende oproep aan gemeenten en jeugdzorgaanbieders, maar het blijft bij een vrijblijvende oproep’. De voorrangsregel is sowieso een noodmaatregel, er moet gezorgd worden dat er in de toekomst wel voldoende jeugdhulp beschikbaar is. Kruithof: ‘Dat missen we in de aanpak van de minister’. Daarnaast staat in de brief dat de VNG pleit voor een landelijk tarief voor jeugdbescherming vanaf 2024, maar de minister laat zich er zelf nog niet over uit. Kruithof: ‘Dat is echt een gemiste kans. Doorpakken en daadkracht zijn nu nodig, maar ontbreken in deze brief’.

 


Deel deze pagina: