Jeugdzorg Nederland geraakt door incident pleeggezin Vlaardingen

Wij zijn geraakt door het verdrietige bericht dat een 10-jarig pleegkind in Vlaardingen met zware verwondingen is opgenomen in het ziekenhuis. Ook professionals en andere pleegouders zijn ontdaan en leven met het meisje mee; dit raakt een ieder die zich inzet voor het welzijn van pleegkinderen in het hart. Het is een zeer trieste zaak waarbij iets ernstig is mis gegaan. Maar waar nu nog geen eenduidig antwoord te geven is op de vraag wat er precies fout is gegaan. Dit is essentieel om vast te kunnen stellen hoe dit voorkomen had kunnen worden. Als branchevereniging laten we dit niet los en volgen de ontwikkelingen dan ook op de voet.

Maandagochtend 27 mei zijn de pleegouders door de politie aangehouden op verdenking van poging tot doodslag en zware mishandeling van hun pleegdochter. Het Openbaar Ministerie heeft daaraan de verdenkingen toegevoegd dat zij hun 10-jarige pleegdochter tegen haar wil hebben vastgehouden en haar in hulpeloze toestand hebben gebracht of gelaten.

Op dit moment doet de politie grootschalig onderzoek om meer helderheid te krijgen over wat zich de afgelopen tijd heeft afgespeeld en wat de rol van de pleegouders is. De betrokken jeugdzorgorganisaties werken actief mee aan het politieonderzoek omdat ook zij willen dat de onderste steen boven komt. De organisaties hebben deze week melding gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Het IGJ is inmiddels een onderzoek gestart samen met de Inspectie Justitie en Veiligheid. Ook de Onderwijsinspectie wordt bij het onderzoek betrokken. De inspecties willen met dit onderzoek in kaart brengen of de geleverde kwaliteit en veiligheid van de zorg aan het meisje voldeden. Het onderzoek moet de betrokken zorgaanbieders leer- en verbeterpunten voor de toekomst opleveren.


Veelgestelde vragen incident pleeggezin Vlaardingen


Deel deze pagina: