Negen op tien jeugdzorgwerkers ervaart agressie

Bijna negentig procent van de medewerkers in de jeugdzorg heeft het afgelopen jaar te maken gehad met één of meerdere vormen van agressie, uiteenlopend van schreeuwen en schelden tot ernstige bedreigingen en fysiek geweld. De cijfers komen uit het werkgevers- en werknemersonderzoek 2017, het onderzoeksprogramma Zorg en Welzijn waaraan FCB, het arbeidsmarktfonds van werknemers en werkgevers in de jeugdzorg, deelneemt.

“Handen af van onze mensen”

Het aantal medewerkers in de jeugdzorg dat vaak tot zeer vaak te maken heeft met agressie, is de afgelopen jaren toegenomen. Dat blijkt uit een vergelijking met eerdere werknemers- en werkgeversonderzoeken. Jeugdzorg Nederland vindt de ontwikkeling zeer zorgelijk. Bestuurslid Erik Heijdelberg: “Onze mensen werken elke dag keihard aan het beschermen en helpen van kinderen. Zij moeten veilig hun werk kunnen. Van hen blijf je af.”

5.726 handtekeningen onder brief aan Tweede Kamer

Het omgaan met agressie is een van de factoren die van invloed is op de hoge werkdruk in de jeugdzorg. Om hun zorgen over die werkdruk ook in de politiek onder de aandacht te brengen schreven Jeugdzorg Nederland, FNV, CNV Connectief en FBZ een brief aan de Tweede Kamer. De brief werd ondertekend door 5.726 jeugdzorgwerkers en werkgevers. Op 4 december vergadert de Tweede Kamer over de begroting Jeugdzorg.

RTL Nieuws maakte een item over het onderwerp.


Deel deze pagina: