Significant Public: niet meer dan 8 à 9 gezinnen per jeugdbeschermer

Een jeugdbeschermer kan maximaal acht à negen gezinnen begeleiden om het werk goed uit te kunnen voeren. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Benodigde tijd per gezin voor de jeugdbescherming’ door Significant Public. Het onderzoekt toont aan dat het werk van de jeugdbeschermer steeds complexer is geworden en dat de oude caseloadnormen hierdoor niet meer realistisch zijn. Dit sluit aan bij de zorgen die de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) al langer onder de aandacht van Rijk en gemeenten brengen. Arina Kruithof, bestuurslid van Jeugdzorg Nederland: ‘De uitkomsten van het onderzoek zijn zeer herkenbaar. Er is eindelijk een onderzoek waaruit blijkt dat het werk van de jeugdbeschermer complexer en tijdsintensiever is geworden.’ 
 
Tien factoren 
Het onderzoek wijst tien factoren aan die het werk van de jeugdbeschermer complexer hebben gemaakt. Volgens Significant dragen zowel maatschappelijk factoren, knelpunten in het stelsel, veranderingen in de organisatie, en ontwikkelingen in het juridisch kader bij aan de intensivering van het werk. Voor Kruithof zijn de tien factoren uit het onderzoek geen verassing: ‘We zien in de praktijk dat een toename van complexe scheidingen, administratieve lasten, en juridisering van het werk een enorme impact hebben op de werkdruk van een jeugdbeschermer.’  
 
Acht à negen gezinnen 
Significant concludeert vervolgens dat de huidige werkdruk bij de jeugdbeschermers te hoog is. Gelet op de huidige omstandigheden noemt het onderzoeksbureau een maximale caseload, bij een fulltime aanstelling, van acht à negen gezinnen. ‘Die caseload van acht à negen gezinnen halen we nu bij lange na niet. In de praktijk kan het aantal oplopen tot maar liefst 16 gezinnen per jeugdbeschermer.’ aldus Kruithof. ‘Als GI’s blijven we in onze eigen organisaties zoeken hoe we meer tijd en ruimte voor de jeugdbeschermers kunnen creëren. Gelet op de huidige situatie is dit echter niet genoeg.’ 

Kruithof benadrukt dat de GI’s op basis van de uitkomsten van het onderzoek in gesprek moeten met gemeenten en het Rijk om te komen tot andere afspraken over de caseload. ‘Dit onderzoek heeft aangetoond dat niet langer gewacht kan worden met het nemen van maatregelen om jeugdbeschermers meer tijd en ruimte te kunnen geven om de kinderen en gezinnen die aan hen zijn toevertrouwd zijn de bescherming en aandacht bieden die noodzakelijk is.’


Deel deze pagina: