Oproep: zet jeugdzorgplannen door

Jeugdzorg Nederland roept de Tweede Kamer en het demissionaire kabinet op om de verbeterplannen voor de jeugdzorg die voortvloeien uit de Hervormingsagenda Jeugd en het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming niet controversieel te verklaren, maar deze juist met volle kracht uit te voeren. Voorzitter Ronnie van Diemen: ‘De problemen in de jeugdzorg zijn groot en urgent. Met de Hervormingsagenda Jeugd is er nu eindelijk perspectief voor de sector. Verdere vertraging van de verbeteringen zou een ramp zijn. Kwetsbare kinderen en gezinnen zijn dan de dupe. Wij gaan aan de slag met onze verbeteracties uit de Hervormingsagenda en we gaan er vanuit dat onze partners dat ook doen.’

Het kabinet is gevallen en er komen nieuwe verkiezingen. Een belangrijke vraag is wat dit voor het jeugdzorgbeleid gaat betekenen. Jeugdzorg Nederland kan die vraag nog niet beantwoorden, maar doet wel een oproep aan de Tweede Kamer. Van Diemen: ‘Recent hebben we met brede steun van onze leden, gemeenten, beroepsverenigingen, cliëntorganisaties, collega-branches en het kabinet, de Hervormingsagenda Jeugd ondertekend. Tijdens het Kamerdebat over de Hervormingsagenda, twee weken geleden, was er brede steun voor de voorgenomen veranderingen en wilde de Tweede Kamer vooral versnelling aanbrengen in het proces. Er was Kamerbrede steun voor een motie die harde deadlines koppelt aan de wetswijzigingen en regelingen die uit de Hervormingsagenda Jeugd voortvloeien. Jeugdzorg Nederland vindt het van groot belang dat de verbetervoorstellen uit de Hervormingsagenda Jeugd en het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming gewoon doorgaan en roept de Tweede Kamer op om deze niet controversieel te verklaren.’

Oproep VNG

De Tweede Kamer moet nog beslissen welke onderwerpen wel en niet controversieel verklaard worden en hoeveel ruimte bewindspersonen dus krijgen voor nieuw beleid. Jeugdzorg Nederland gaat er gezien de brede steun van alle betrokken partijen vanuit dat de wetswijzigingen die nodig zijn om tot een beter werkend jeugdstelsel te komen, gewoon doorgezet worden. Van Diemen: ‘Wij gaan in ieder geval gewoon door met de verbeteracties zoals we die hebben afgesproken in de Hervormingsagenda Jeugd en gaan ervan uit dat onze andere partners, inclusief het rijk, dat ook doen.’ Jeugdzorg Nederland sluit zich daarmee aan bij de oproep die de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gisteren deed.

Verkiezingsprogramma’s

Jeugdzorg Nederland zal ook bij de verkiezingsprogrammacommissies van de politieke partijen volop aandacht vragen voor de cruciale vraagstukken in de jeugdzorg. Van Diemen: ‘Daarbij zullen we het belang van de afspraken uit de Hervormingsagenda Jeugd benadrukken. Ook pleiten we ervoor om de nog niet ingevulde bezuiniging van 511 miljoen euro op jeugdzorg uit het vorige coalitieakkoord terug te draaien. En we zullen pleiten voor het absoluut noodzakelijke realistischer financieel kader bij de Hervormingsagenda Jeugd. Het allerbelangrijkste blijft dat we nu echt concrete resultaten gaan boeken, die leiden tot merkbare verbeteringen voor de meest kwetsbare kinderen en gezinnen, de jeugdzorgprofessionals en de sector.’

 

Jeugdzorg Nederland heeft hierover samen met de andere jeugdbranches een brief aan de Tweede Kamer gestuurd.


Deel deze pagina: