Reactie Jeugdzorg op rapport Commissie Samson: Jeugdzorg pakt seksueel misbruik branchebreed aan

Jeugdzorg Nederland is in het hart geraakt door het onderzoek van de Commissie Samson en betreurt ten zeerste dat jongeren binnen de jeugdzorg worden geconfronteerd met seksueel misbruik. Jeugdzorg Nederland benadrukt dat bij misbruik door medewerkers altijd aangifte wordt gedaan bij de politie. Uit de rapportage van de Commissie Samson blijkt dat meer dan 70% van het misbruik plaatsvindt tussen jongeren onderling of buiten het toezicht van instelling of pleegouders. Om het probleem in de volle breedte aan te pakken heeft de jeugdzorg oud-minister voor Jeugd en Gezin André Rouvoet gevraagd om een onafhankelijke Commissie te leiden gericht op het voorkomen van seksueel misbruik.

Ans van de Maat, bestuurder en woordvoerder Jeugdzorg Nederland: “Elk kind dat in Nederland te maken krijgt met seksueel misbruik, is er één te veel. Zeker als het gaat om kinderen die in de Jeugdzorg zitten. Om die reden zijn we blij met het onderzoek van commissie Samson, maar tegelijkertijd in het hart geraakt door de uitkomsten. Het is triest om te constateren dat zoveel kinderen slachtoffer zijn geworden van misbruik onderling, maar ook door volwassen aan wie de zorg over hen was toevertrouwd. Elk kind dat dat is overkomen bied ik hierbij namens de jeugdzorg mijn excuses aan.”

Branchebrede aanpak
Het rapport van de Commissie Samson concludeert dat het ministerie van VWS de ontwikkeling van beleid omtrent seksueel misbruik teveel aan de sector heeft overgelaten. De sector is op zijn beurt onvoldoende in staat om haar verantwoordelijkheid hierin voldoende vorm te geven, aldus de Commissie Samson. Van de Maat: “De conclusies en aanbevelingen uit het rapport zijn niet mis te verstaan. Daar gaan we als branche gezamenlijk mee aan de slag. De afgelopen jaren is binnen jeugdzorgorganisaties veel gedaan aan het voorkomen van seksueel misbruik, het bespreekbaar maken en het actief tegengaan. We gaan nu een stap verder door het niet vrijblijvend en branchebreed op te pakken en niet meer los te laten.”

Rouvoet leidt onafhankelijke commissie
Jeugdzorg Nederland heeft voormalig vicepremier André Rouvoet gevraagd een onafhankelijke commissie te leiden, gericht op het voorkomen van seksueel misbruik. De commissie wordt verantwoordelijk voor het ontwikkelen en vaststellen van het “Kwaliteitskader Voorkomen Seksueel Misbruik” en voor het toezien op de implementatie, uitvoering en borging hiervan door de aangesloten jeugdzorgorganisaties bij Jeugdzorg Nederland. De commissie bewaakt tevens dat de op de branche gerichte aanbevelingen van de commissie Samson worden overgenomen. Rouvoet: “Ik juich het toe dat jeugdzorg dit initiatief heeft genomen. We moeten alles op alles zetten om de veiligheid van kinderen en jongeren in de jeugdzorg te waarborgen. Daarom ben ik graag bereid deze onafhankelijke commissie te leiden.”

De Commissie Samson heeft positief gereageerd op het initiatief van Jeugdzorg Nederland.


Deel deze pagina: