Tweede Kamer in gesprek met commissie Geluk

Donderdag 21 november vond er een gesprek plaats tussen de Tweede Kamer (commissie VWS) en Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) over het rapport van de TSJ over de regionale transitiearrangementen (RTA’s). De commissie gaf een toelichting en de Tweede Kamerleden konden vragen stellen.

Veel aandacht ging uit naar het vervolgtraject. Gaat de Transitiecommissie over een aantal weken opnieuw alle regionale transitiearrangementen (of anders tenminste de RTA’s die in het laatste rapport ‘oranje’ scoorden) beoordelen? Leonard Geluk gaf aan dat dit in eerste instantie aan de opdrachtgevers van de Transitiecommissie is (de ministeries van VWS en V&J, het IPO en de VNG).

De belangrijkste conclusies uit het rapport werden herhaald: het merendeel van de gemeenten is op dit moment nog niet klaar voor de verantwoordelijkheid over jeugdzorg per 1 januari 2015. Leonard Geluk pleit voor een uniforme uitvraag naar de  frictiekosten en vervolgens maatwerk bij het inzetten van een landelijk vangnet. ‘Voorkom in ieder geval het omvallen van jeugdzorgorganisaties vanwege frictiekosten,’ was de boodschap.

Wat betreft het vervolg van de RTA’s benoemde Geluk dat ze echt nog door de huidige gemeenteraad moeten worden vastgesteld. Het volgende rapport van de Transitiecommissie verschijnt eind januari. Dit zal onder meer ook ‘best practices’ bevatten. Geluk benadrukte dat het komende rapport geen oordeel per regio zal bevat, hoewel grote regionale knelpunten krijgen wel een plek zullen krijgen. Maandag staat het Wetgevingsoverleg Jeugdzorg op de agenda van de Tweede Kamercommissie. Daar staan de begrotingsonderdelen ‘Jeugdzorg’ van de ministeries van VWS en V&J op de agenda, maar inmiddels zijn daar ook de onderwerpen van een eerder geannuleerd ‘verzamel-AO Jeugdzorg’ aan toegevoegd. Ook het rapport van de commissie Geluk wordt daaraan toegevoegd.

Enkele Kamerfracties, waaronder in ieder geval CDA, D66 en GroenLinks, gaven aan dat zij de staatssecretaris aanstaande maandag zullen oproepen om de Transitiecommissie expliciet de opdracht te geven alle RTA’s eind december nog een keer te beoordelen.  


Deel deze pagina: