Veranker de jeugdreclassering in het toekomstscenario

 

Jeugdcriminaliteit is een onderwerp dat de samenleving bezighoudt. Er is veel aandacht voor deze jongeren in de media en in het publieke debat. Er spelen ook veel vragen over dit onderwerp. Hoe begeleiden wij in Nederland deze jongeren en hun gezinnen wanneer zij in aanraking met justitie zijn gekomen? Ondersteunen we deze jongeren genoeg na het plegen van een delict en gunnen we hen een tweede kans om weer volwaardig in de samenleving mee te kunnen doen? Hebben wij in Nederland deze jongeren in beeld op het moment dat zij nóg geen delict hebben gepleegd, maar kans lopen dat in de toekomst te gaan doen? De jeugdreclassering speelt een cruciale rol in de beantwoording van deze vragen.

Op dit moment werken veel professionals samen om deze jongeren en gezinnen kansen te bieden om andere keuzes te maken. Daarin gaat veel goed, maar het kan ook nog een stuk beter. In opdracht van de VNG, het ministerie van VWS en J&V wordt momenteel het Toekomstscenario Kind-en Gezinsbescherming ontwikkeld. Hierin wordt geschetst hoe over vijf tot tien jaar de kind- en gezinsbescherming eruit zou kunnen zien. De Gecertificeerde Instellingen die jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen uitvoeren hebben hun randvoorwaarden meegegeven voor de verdere uitwerking van het toekomstscenario.

Een van deze voorwaarden is een stevige verankering binnen het toekomstscenario van hulp, begeleiding en toezicht aan jongeren met delictgedrag en aan hun gezinnen. Delictgedrag kent namelijk, net als veel andere gedragsproblemen bij jongeren, vaak vele oorzaken. Als Jeugdzorg Nederland pleiten wij daarom in ons position paper voor een stevige verankerde samenwerking met de jeugdstrafrechtpartners binnen het toekomstscenario. Dat betekent ook dat er in het toekomstscenario oog is voor de verbetering van vroegsignalering van delictgedrag en er heldere afspraken zijn over het toevoegen van forensische expertise wanneer dat nodig is.

Een gezonde, duurzame en veerkrachtige samenleving voorkomt, waar mogelijk, dat jongeren in de problemen komen en geeft hen ná het plegen van een delict een échte tweede kans om een ander pad te kiezen.

 

Paul Janssen

Bestuurslid Jeugdbescherming & Jeugdreclassering

 


Deel deze pagina: