Verwarring en vingerwijzen over bezuiniging jeugdzorg

Staatssecretaris Van Ooijen zaait vlak voor de start van het begrotingsdebat over jeugdzorg veel verwarring. Hij stuurt een brief met opties voor de invulling van de bezuiniging van 511 miljoen euro aan de Tweede Kamer, maar noemt die opties tegelijkertijd in diverse media ‘draconisch’ en ‘onverantwoord’ en vindt dat ze ‘van tafel moeten’. Hij legt de bal bij de partijen die onderhandelen over een nieuwe coalitie, maar die zijn daar niet van gediend. Zij vinden dat hij zijn probleem over de schutting gooit en geen verantwoordelijkheid neemt. Aan het einde van het debat is nog steeds onduidelijk hoe het nu verder moet.

Het plan om 511 miljoen euro extra op jeugdzorg te bezuinigen staat in het vorige coalitieakkoord. Deze bezuiniging komt bovenop de 1,1 miljard euro die als bezuiniging is ingeboekt bij de Hervormingsagenda Jeugd. De extra bezuiniging van 511 miljoen euro staat al sinds het verschijnen van dat coalitieakkoord ter discussie. Moties om deze bezuiniging te schrappen werden in het verleden gesteund door PVV, BBB en Omtzigt (NSC). De toenmalige coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie stemden tegen en ook staatssecretaris Van Ooijen verzette zich tegen dergelijke moties. Nu willen Van Ooijen, D66 en ChristenUnie van de bezuiniging af, maar willen PVV, BBB en NSC niet vooruitlopen op de kabinetsformatie. Partijen die altijd al tegen de extra bezuiniging waren, zoals GroenLinks/PvdA en SP, hekelen de nieuwe patstelling en het vingerwijzen door de andere partijen. Het uitvoeren van de bezuinigingen lijkt onhaalbaar, maar het schrappen ervan ook.

Hervormingsagenda Jeugd

Een groot deel van de Tweede Kamer schaart zich achter de verbeterplannen in de Hervormingsagenda Jeugd, maar de Kamerleden vragen om meer tempo en er zijn aanvullende inhoudelijke wensen. Zo moet het toezicht op de sector beter georganiseerd worden en moeten ouders en jongeren betrokken worden bij de monitoring van de effecten van deze agenda. Alleen NSC ziet niets in de Hervormingsagenda Jeugd en wil eerst een betere analyse van de problematiek in de jeugdzorg. Er zijn zorgen over het feit dat de bezuinigingen rond de Hervormingsagenda Jeugd vooruitlopen op de inhoudelijke plannen, omdat de totstandkoming van deze plannen anderhalf jaar langer heeft geduurd dan gepland. Ook pleiten Kamerleden voor landelijke regie en landelijke investeringen in het opbouwen van kleinschalige alternatieven voor de gesloten jeugdhulp.

Grote variëteit aan onderwerpen

Tijdens het Kamerdebat over jeugdzorg komen ook veel andere thema’s voorbij, waarbij het er minder fel aan toe gaat. Sommige onderwerpen komen bij meerdere partijen terug, andere worden slechts door één of twee partijen genoemd. Het gaat onder andere over de problemen in de jeugdbescherming, waarbij GroenLinks/PvdA aan de formerende partijen vraagt waarom zij bij de Najaarsnota tegen de motie om geld voor de jeugdbescherming te behouden stemden. Een duidelijk antwoord blijft uit. Ook gaat het over de rechtsbescherming van ouders en kinderen, over het Toekomstscenario en de proeftuinen rond de jeugdzorg en over uithuisplaatsingen. Er wordt gesproken over het bericht van de Inspectie dat aanbieders van gesloten jeugdhulp nog niet altijd volledig kunnen voldoen aan de nieuwe wetgeving. Het gaat over pleegzorg, jeugdreclassering, eenoudergezinnen, mentale gezondheid bij jongeren, private equity en nog veel meer. Er worden 16 moties ingediend, waarover de Tweede Kamer op dinsdag 6 februari stemt. Op de website van de Tweede Kamer is een woordelijk verslag van het begrotingsdebat jeugdzorg te vinden. De uitslag van de stemmingen is hier beschikbaar.

Meer informatie

Brief branches, beroepsverenigingen, MIND en IederIn: ‘Brede oproep aan Tweede Kamer: doorgaan met Hervormingsagenda Jeugd, bezuiniging schrappen’

Brief van staatssecretaris Van Ooijen: ‘Reactie op verzoek om informatie voorafgaand aan het WGO jeugd 29-01-2024 over de invulling van de taakstelling 511 mln op jeugd’

Brief BGZJ-branches over motie schrappen extra bezuiniging

Agenda en vergaderstukken voor begrotingsdebat jeugdzorg op 29 januari 2024

Stenogram / woordelijk verslag van begrotingsdebat jeugdzorg op 29 januari 2024

Ingediende moties bij begrotingsdebat en stemmingsuitslag 6 februari 2024

Skipr: Van Ooijen: elke bezuinigingsoptie jeugdzorg is onverantwoord

Trouw: Schrappen bezuiniging jeugdzorg loopt stuk op formerende partijen

Telegraaf: Vingerwijzen om nieuwe bezuinigingen op jeugdzorg: ’Niet de boel in de fik steken en weglopen’

Telegraaf: ’Optreden staatssecretaris Van Ooijen rond bezuinigingen jeugdzorg is onnavolgbaar’

Nu: Jeugdzorg moet 511 miljoen euro bezuinigen maar niemand wil dat besluit nemen

 


Deel deze pagina: