Voorjaarsnota: eigen bijdrage Jeugdzorg onacceptabel

Uit de voorjaarsnota blijkt dat het Kabinet een eigen bijdrage voor de jeugdzorg gaat introduceren. Deze eigen bijdrage moet de bezuinigingen van 500 miljoen op de jeugdzorg (deels) compenseren. Jeugdzorg Nederland is fel tegen het invoeren van een eigen bijdrage en waarschuwt ervoor dat mensen zorg zullen mijden die noodzakelijk is.

Jeugdzorg Nederland heeft de bezuinigingen altijd onrealistisch en onverantwoord gevonden. Staatssecretaris Van Ooijen onderschreef dit onlangs in een brief aan de Kamer. Eerder ageerde Jeugdzorg Nederland al fel tegen het instellen van een eigen bijdrage. Leon Noorlander, directeur Jeugdzorg Nederland,  vindt een eigen bijdrage in de jeugdzorg onacceptabel. “Dit gaat ten koste van de toegankelijkheid van de jeugdzorg. Het gaat hier om kwetsbare gezinnen en kinderen die het hardst hulp nodig hebben. Als deze mensen vanwege de financiële drempel zorg gaan mijden, dan leidt dat tot een verergering van problemen en zullen er op termijn meer zware vormen van zorg nodig zijn.

Ongelijkheid

Noorlander gaat verder en wijst erop dat een eigen bijdrage in de jeugdzorg tot onacceptabele verschillen leidt. “Heeft een kind lichamelijke klachten dan word je serieus genomen en betaal je terecht geen eigen bijdrage. En er wordt, ook terecht, volop gesproken over het afschaffen van het eigen risico in de (psychische) zorg. Maar voor mentale klachten is de werkelijkheid blijkbaar anders. Daar kunnen mensen straks de portemonnee gaan trekken en kan het krijgen van hulp duizenden euro’s gaan kosten. En dat terwijl het mentale welzijn van jongeren fors afneemt en onder druk staat. Dat moet je als maatschappij niet beboeten, je moet het omarmen en helpen oplossen. Het gaat erom dat we jongeren in staat stellen een sterke basis te leggen voor een goede toekomst. Juist nu het al langere tijd gaat over bestaanszekerheid, snap ik niet dat we jongeren hierin gaan tegenwerken door eigen bijdrages in de jeugdzorg.”

Toegankelijke jeugdhulp cruciaal voor toekomstige jeugdzorg

Noorlander wijst erop dat de toename in de jeugdzorg geen statistiek is of een financieel probleem. “We hebben het hier over jongeren en gezinnen die hulp nodig hebben. Die niet zonder kunnen. Daarvan kan je vinden dat het te veel geld kost en dat te veel mensen er gebruik van maken, maar daarmee neem je al die jongeren niet serieus en maak je de problemen op termijn alleen maar groter. We werken met een heleboel partijen aan het verbeteren van de jeugdzorg, waardoor opkomende problemen bij jongeren en gezinnen vroeg gesignaleerd en verholpen kunnen worden. Dat is een heel goede ontwikkeling, maar vraagt juist om een heel toegankelijke jeugdhulp. Zodat ergere problemen en ook hogere kosten worden voorkomen.”


Deel deze pagina: