Voortgang Jeugdwet: behandeling in Eerste Kamer op dinsdag 11 februari

De behandeling van de Jeugdwet in de Eerste Kamer is vastgesteld op dinsdag 11 februari. Eind vorige week verstuurde het kabinet de memorie van antwoord op de nadere vragen die de vaste commissie VWS had gesteld.

In de weken na de behandeling van de Jeugdwet in de Eerste Kamer is de derde rapportage te verwachten van de TSJ (Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd) onder leiding van Leonard Geluk over de voortgang van de transitie jeugdzorg (24 februari). Een paar dagen daarvóór (19 februari) is er in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg Stelselherziening & Transitie. 

 Meer informatie:

 


Deel deze pagina: