“We moeten komen tot een jeugdzorg die beter beschermt”

Jeugdzorg Nederland biedt haar excuses aan voor geweld dat de afgelopen zeventig jaar in de jeugdzorg heeft plaatsgevonden. Bestuurslid Esther Overweter: “Het leed dat de slachtoffers is aangedaan, is groot. Ze hadden bescherming nodig, maar in plaats daarvan kregen ze te maken met geweld, psychisch of fysiek, van hulpverleners of tussen jongeren onderling. Daar hebben ze hun hele leven last van. Tegen hen wil ik zeggen, namens de sector: het spijt ons dat er te weinig is gedaan om het geweld te voorkomen en te stoppen.” Jeugdzorg Nederland wil de verhalen van de slachtoffers horen. “Te lang is hun stem niet gehoord. We moeten luisteren en leren. We moeten komen tot een jeugdzorg die beter beschermt,” aldus Esther Overweter.

Commissie De Winter

Vandaag presenteerde Commissie De Winter het rapport ‘Onvoldoende beschermd’, waarin staat dat in de afgelopen zeventig jaar in alle deelsectoren van de jeugdzorg, geweld heeft plaatsgevonden. Het rapport volgt op het onderzoek dat de commissie, in opdracht van het kabinet de afgelopen tweeëneenhalf jaar heeft gedaan naar geweld in residentiële instellingen, pleegzorg, justitiële jeugdinrichtingen, de jeugd-GGZ,  de LVB-sector, doven- en blindeninstituten en azc’s.

Aanbevelingen

Jeugdzorg Nederland wil samen met de andere branches, GGZ Nederland, VGN en VOBC, leren van het rapport. “De commissie doet een aantal duidelijke aanbevelingen. Die gaan we deze maand nog bespreken met de slachtoffers, de jongeren en professionals uit de jeugdzorg. Waar het kan, brengen we de aanbevelingen zo snel mogelijk in praktijk,” aldus Esther Overweter.

Deuren open voor slachtoffers

Organisaties aangesloten bij Jeugdzorg Nederland stellen hun deuren open voor slachtoffers. Esther Overweter: “We willen de verhalen horen en zullen ons uiterste best doen om in de archieven persoonlijke informatie terug te vinden.” Slachtoffers kunnen rechtstreeks contact opnemen met jeugdzorgorganisaties, maar ook via Slachtofferhulp Nederland die hen kan ondersteunen. Jeugdzorg Nederland draagt, net als de andere branches, financieel bij aan het faciliteren van lotgenotencontact.

Blijvend in gesprek

Jeugdzorg Nederland is al langer in gesprek met jongeren, ouders en ervaringsdeskundigen over het thema geweld in de jeugdzorg. “We zijn vorig jaar begonnen met het organiseren van dialogen tussen cliënten, professionals en bestuurders. Daaruit weten we dat geweld voor iedereen iets anders kan betekenen. Daarom is het zo belangrijk dat we blijven luisteren en blijven leren. Het kan en moet iedere dag beter.”

Meer informatie:


Deel deze pagina: