Zorgen over voortgang transitie, BTW-vrijstelling jeugdzorg blijft

Op donderdagmiddag 3 april 2014 vergaderde de commissie VWS van de Tweede Kamer over de voortgang van de transitie van de jeugdzorg. Op de agenda stonden onder andere het meest recente rapport van de Transitiecommissie en veel brieven van de staatssecretarissen over allerlei aspecten van de transitie en transformatie. Er zijn veel zorgen, maar de bal ligt nu vooral bij de gemeenten. Het belangrijkste nieuws van staatssecretaris Van Rijn was dat de BTW-vrijstelling voor de jeugdzorg blijft bestaan. En staatssecretaris Teeven noemde 1 juli 2014 als harde deadline voor concrete contracten tussen gemeenten en de Bureaus Jeugdzorg.

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) kondigde in antwoord op vragen van de Tweede Kamer aan dat de BTW-vrijstelling onder de huidige Wet op de Jeugdzorg straks ook voor de Jeugdwet gaat gelden. Dit wordt geregeld in de uitvoerings-AmvB bij de Jeugdwet. Jeugdzorg Nederland heeft herhaaldelijk aangedrongen op duidelijkheid op dit punt.

Meer informatie:
– De volledige agenda (en vergaderstukken) van het Algemeen Overleg Stelselherziening / Transitie Jeugdzorg van donderdag 3 april 2014  


Deel deze pagina: