Crisis in de jeugdbescherming

Het is crisis in de jeugdbescherming. Daarover wordt al langere tijd indringend aan de bel getrokken, maar de situatie is nu echt onhoudbaar’, zo begint de brandbrief die de bestuurders van alle Gecertificeerde Instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering samen met Jeugdzorg Nederland vorige week aan minister Dekker stuurden. Vandaag besteedt dagblad Trouw aandacht aan deze brandbrief én aan de zorgen in de sector over de bezuiniging op jeugdzorg door de nieuwe coalitie.

Er moet snel iets gebeuren. De situatie voor veel kinderen, jongeren en gezinnen zal anders (verder) verslechteren, het zal steeds moeilijker worden het tij te keren en herstel gaat veel meer kosten dan nu ingrijpen. Om die reden roepen we u, als stelselverantwoordelijke minister, met klem op om hierin regie te nemen’,  aldus de jeugdbeschermingsorganisaties in hun brief aan minister Dekker, ‘Het belangrijkste te bereiken doel, op zeer korte termijn, is substantiële reductie van de werklast voor onze uitvoerende jeugdbeschermers. Deze reductie op de korte termijn is een noodzakelijke voorwaarde om het verdere vertrek van personeel tegen te gaan, verzuim onder medewerkers terug te dringen en instroom van personeel te bevorderen.

In bijlage ‘De Verdieping’ van Trouw staat vandaag ook een interview met bestuurders Ruud Brinkman van Jeugdbescherming Overijssel en Claire Vlug van Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Zij geven een nadere toelichting op de brandbrief en schetsen de problematiek waarmee jeugdbeschermers iedere dag te maken hebben.

Meer informatie:

Klik hier voor de brandbrief van de jeugdbeschermingsorganisaties

Klik hier voor de reactie van Jeugdzorg Nederland op het coalitieakkoord

Klik hier voor het nieuwsbericht in Trouw

Klik hier voor het interview in Trouw


Deel deze pagina: