Een kijkje in de spiegel

De beste spiegel voor jeugdzorgprofessionals wordt geboden door (oud-)cliënten. Daarom organiseert Samen Veilig Midden-Nederland met enige regelmaat zogenoemde spiegelbijeenkomsten. Tijdens die bijeenkomsten vertellen (oud-)cliënten over hoe zij de ondersteuning ervaren. Vandaag vertelt Mieke aan een groep van elf jeugdzorgprofessionals over haar ervaringen met Samen Veilig Midden-Nederland (voorheen Bureau Jeugdzorg Utrecht).

Beginsituatie

Het is zeven jaar geleden dat Mieke zich meldt bij Bureau Jeugdzorg met het verzoek om ondersteuning in de omgang met haar ex-partner, tevens vader van haar dochter. De relatie met hem kenmerkte zich door ups en downs en huiselijk geweld kwam geregeld voor. Nadat Mieke en dochter zijn vertrokken, blijft vader komen met bedreigingen. In de vrijwillige hulpverlening lukt het niet om tot goede afspraken te komen over een omgangsregeling met vader. Mieke dringt daarom zelf aan op een onderzoek voor een ondertoezichtstelling. Haar verwachting dat er met een jeugdbeschermingsmaatregel meer tot stand komt, komt niet direct uit, maar uiteindelijk slaagt ze erin om met hulp van de medewerker SAVE en van het netwerk een stabiele situatie te creëren.

Les 1: Het kind centraal

Tijdens de spiegelbijeenkomst luisteren de jeugdzorgprofessionals naar wat volgens Mieke goed werkte en waarover ze minder tevreden was. Mieke benadrukt hoe belangrijk het voor haar en haar dochter was dat de professional het kind zag, naar het kind luisterde en ook één-op-één met het kind sprak. Door de klik met de medewerker SAVE, die gebaseerd was op gelijkwaardigheid en eerlijkheid, ook in het contact met vader, konden ze veel bereiken. Een tip die Mieke wil geven aan de toehoorders is goed na te denken over hoe je start met de begeleiding; stel vragen, check wat al bekend is en start niet meteen met vertellen. Zorg dat je samen een plan maakt met haalbare doelen, die gericht zijn op het kind, op beide ouders en op het behalen van successen.

Les 2: Creëer en neem de tijd

De medewerkers SAVE vinden het zinvol om op deze manier het verhaal van een cliënt te horen. Aan het einde van de bijeenkomst krijgen ze de gelegenheid om vragen te stellen. Vervolgens brengen de toehoorders onder woorden welke inzichten zij (bevestigd) kregen door Miekes verhaal. Ze zijn zich bewust van hoe vaak cliënten hetzelfde verhaal vertellen in de hulpverleningswereld. Daarnaast zien ze dat een aantal voor Mieke belangrijke punten inmiddels geïntegreerd is in de SAVE werkwijze, zoals het betrekken van het netwerk en het behoud van dezelfde begeleider, ook als van het vrijwillig kader overgegaan wordt naar het gedwongen kader. Tot slot maakt de ervaring van Mieke voor de aanwezigen weer eens duidelijk hoe belangrijk het is om voldoende tijd te kunnen nemen. Tijd om naar alle partijen te luisteren en tijd om er te zijn. Tijd, zodat je verbinding kunt maken en medewerking kunt creëren om zaken echt te veranderen.

Samen Veilig Midden-Nederland biedt jeugdbescherming en jeugdreclassering. Samen Veilig Midden- Nederland is een gecertificeerde instelling en is lid van Jeugdzorg Nederland.

 

 


Deel deze pagina: