Jeugdbescherming omarmt analyse en aanbevelingen WODC

 

De wet die bedoeld is om de meest kwetsbare kinderen te beschermen functioneert niet. Dat concludeert het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) in de Wetsevaluatie herziening kinderbeschermingsmaatregelen. De jeugdbeschermingsorganisaties voelen zich gesteund door de analyse en de aanbevelingen van het WODC die in lijn liggen met het signaal dat zij al langer afgeven.

Zo schreven de bestuurders van alle jeugdbeschermingsorganisaties eind 2021 gezamenlijk een brandbrief naar toenmalig minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker. “Er moet snel iets gebeuren. De situatie voor veel kinderen, jongeren en gezinnen zal anders (verder) verslechteren, het zal steeds moeilijker worden het tij te keren en herstel gaat veel meer kosten dan nu ingrijpen. Om die reden roepen we u, als stelselverantwoordelijke minister, met klem op om hierin regie te nemen”

“We krijgen in de uitvoering te maken met schrijnende situaties voor kinderen en hun ouders. Daar waar nodig is moeten we deze gezinnen helpen. Dat is onze wettelijke taak. Maar dat kan alleen als de juiste randvoorwaarden beschikbaar zijn. Denk hierbij aan adequate tarieven voor de jeugdbescherming, een verantwoorde caseload voor jeugdbeschermers en voldoende beschikbaarheid van hulp voor kinderen en ouders. Dat is nu niet het geval en de rek is er bij ons helemaal uit” zegt Arina Kruithof, bestuurslid van Jeugdzorg Nederland.

Kruithof beaamt daarmee de analyse van hoogleraar Mariëlle Bruning en haar onderzoeksgroep. Bruning legt in een interview met Follow The Money de verantwoordelijkheid bij de politiek: “De bal ligt absoluut bij de politiek. Ik zou niet weten waar anders. De politiek heeft lang gezegd: Jeugdzorg Nederland moet zus oppakken, de Raad voor de Kinderbescherming moet zo oppakken. Dat oppakken lukt niet, hebben we de afgelopen jaren gezien, en al helemaal niet zonder extra geld.”


Deel deze pagina: