Jeugdzorg Nederland wenst medewerkers succes bij manifestatie

Jeugdzorg Nederland wenst alle deelnemers aan de FNV-manifestatie in Den Haag en aan de stilte-acties van CNV op andere plekken in Nederland, veel succes. Vanuit het hele land komen medewerkers van jeugdzorganisaties naar Den Haag om te pleiten voor meer geld en minder administratieve lasten. Jeugdzorg Nederland deelt de zorgen van de medewerkers, maar kiest voor andere manieren om die kenbaar te maken.

Stem medewerkers

“We geven onze medewerkers vandaag zoveel mogelijk de ruimte om hun stem gezamenlijk te laten horen,” aldus René Meuwissen, bestuurslid Jeugdzorg Nederland. “Tegelijkertijd zullen wij in onze gesprekken met het ministerie van VWS en VNG ook blijven hameren op het orde brengen van de nodige randvoorwaarden zodat onze organisaties de best mogelijke zorg kunnen bieden.”

Goede zorg, fair tarief

Jeugdzorg Nederland pleit al langer voor het verminderen van administratieve lasten en faire tarieven voor goede jeugdzorg. Voor jeugdbescherming liet Jeugdzorg Nederland samen met de VNG een kostprijsonderzoek doen. Daaruit bleek dat in 2016 gemeenten gemiddeld genomen onder de kostprijs betaalden aan organisaties die jeugdbescherming bieden. VNG en Jeugdzorg Nederland adviseren hun leden het onderzoek te gebruiken bij de gesprekken voor nieuwe contracten.


Deel deze pagina: